De vereenzaamdste man op aarde

Wilkersonchristenen gaan gekwetst door het leven. Een dood- doener, zegt u, we hebben allemaal zo onze kwetsuren. Nee, maar zij hebben het wel erg zwaar te verduren, reageer ik. Lees maar:

Wanneer u diep gekwetst bent is er geen persoon op aarde die de innerlijke vrees en de diepste doodsang- sten kan stoppen. Zelfs je beste vrienden kunnen de strijd niet begrijpen waar je doorheen gaat.

alleen op de wereld

David Wilkerson, hoeder van deze kudde eenlingen, spreekt zelfs van “diepe, innerlijke wonden” en een “gebroken hart“.

Vervolgens voert hij God weer op als pestkop, die mensen net niet
laat bezwijken: “Hij kan zich identificeren met iedere pijn die u heeft, Hij voelt iedere kwetsing. Hij zal nooit toestaan dat u ver- drinkt in uw eigen tranen“.

God is nabij, maar Zijn redding ver. God wacht tot het water u aan de lippen staat.

Wilkerson gebiedt zijn verzameling eenlingen daarover blij te zijn: “U heeft de mogelijkheid om uw hart te verblijden en verheugd te zijn in de Heer. God heeft Zijn oog op u en Hij gebiedt ons om op te staan en al die angsten die twijfel zaaien van ons af te schud- den“.

Zou Wilkerson zich kunnen vergissen? Dit lijkt me zijn grootste angst, anders dan de twijfel of God zich vergissen kunnen zou, welke hij voor de vorm noemt (“Zo niet, dan is Gods woord nep en God een leugenaar, en dat kan niet waar zijn!“).

 

Wilkerson en zijn volgelingen delen “diepste doodsangsten”, vech- ten dezelfde strijd, maar kunnen elkaar begrijpen noch tot steun zijn. Wat een onvermogen. Welk een onnodig bestendigen en mis- schien vermeerderen van leed. Tijd voor gespecialiseerde hulp- verlening, bij voorkeur verleend door Christenen toegerust met de tools nodig om in dit leven enigszins overeind te blijven. Maar ja, de hulpvraag ontbreekt. Men houdt zich het eigen onvermogen ten goede.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/30/de-vereenzaamdste-man-op-aarde/trackback/

%d bloggers liken dit: