Duivelsmaatje

David Wilkerson doet vandaag een poging het imago van de duivel op te vijzelen. Hij slaagt daar niet in.

   

Anders dan christelijk bijgeloof wil, is de duivel in de Bijbel een onovertuigend personage, wiens verleidingskunsten gemakkelijk te weerstaan zijn.

Als illustratie kan zijn meest prominente verleidingspoging in het Nieuwe Testament dienen, de verzoeking van Jezus in de woestijn. Om te beginnen: de duivel onderneemt drie pogingen direct achter elkaar. Alsof je na een keer ‘weerstaan’ niet zou weten waarop de duivel uit is. De duivel maakt zich daarbij ook nog bekend als de duivel, dus hoe subtiel wil je het hebben.

De minst slappe poging is nog de volgende. De duivel daagt Jezus uit zijn goddelijkheid te bewijzen door van de tempel naar beneden te springen. De duivel: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’.

Misschien luister ik met te hedendaagse oren maar voor mij wordt Jezus daar ook op zijn mannelijkheid bespeeld.

Een andere mening is David Wilkerson, angstig Christen op intieme voet met de duivel, toegedaan. Die probeert vandaag aan te tonen dat de duivel in een van zijn twee andere pogingen zeer vernuftig opereert:

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt’.

Aanvankelijk schampert Wilkerson: “Dit klinkt zo bizar, zo belachelijk, hoe kan dit ooit beschouwd worden als een verleiding?“. Maar dit is kennelijk theater, want hij vervolgt: “Geloof het of niet, dit was een krachtig, verleidelijk aanbod“.

Volgens Wilkerson verleidt de duivel Jezus hier niet met rijkdom of macht maar met Zijn verlangen de mensheid te redden door zichzelf op te offeren. Meer precies: hij bespeelt Jezus op diens vermeende ongeduld / jeugdige gretigheid.

Als je mij aanbidt, zegt de duivel (volgens Wilkerson), kun je de mensheid nu al redden, in plaats van in 33 op Golgotha:

Ik beloof u dat als u simpelweg aan mijn voeten buigt, in een enkele handeling van aanbidding, het gevecht zal stoppen. Ik zal al mijn macht over deze gebieden opgeven. Ik zal niemand meer bezetten [in iemand varen] of tot slaaf maken. Ik weet dat u genoeg van de mensheid houdt om vervloekt te worden voor God voor hun bestwil. Dus waarom zou u wachten? U kunt uzelf nu opofferen en de wereld vanaf nu bevrijden.

Nog is de redenatie niet af. De toezegging van de duivel was niet, zoals bij een duivel voorstelbaar, ongemeend. Integendeel, de duivel wilde echt definitief stoppen met mensen tot zonde verleiden:

Hij probeerde zijn hachje te redden. Satan wist dat zijn eeuwige bestemming verzegeld zou gaan worden aan het kruis. Dus als hij de Heere Jezus kon weerhouden om aan het kruis te geven, dan zou hij zichzelf dat lot besparen.

Alsof hij het ooit van de almachtige God zou kunnen winnen! Dit terzijde.

“U zult zich misschien afvragen “Wat heeft dit toch met mij te maken?” ” veronderstelt Wilkerson vervolgens. Inderdaad, “Wat moet ik aan met zulke onzin?” vraagt u zich af en “Hoe komt Wilkerson eraan?”.

Houdt Jezus meer van de mensheid dan God de Vader? Je zou het haast denken. De Vader heeft immers duizenden jaren aangezien hoe de mensheid na de zondvloed opnieuw in de fout ging. Toen pas vond Hij het tijd neer te dalen in de incarnatie van Zijn Zoon. En dan zou Hij, in die incarnatie als Zoon, plots niet het geduld kunnen opbrengen nog een luttel aantal jaren te wachten?

De Bijbeltekst geeft geen aanknopingspunten voor de bizarre redenatie van Wilkerson. Macht en rijkdom als verleidingsmiddel, hoe banaal ook, blijven dichter bij en trouw aan de tekst.

In plaats van het imago van de duivel als verleider op te poetsen, roept Wilkerson nadrukkelijker de vraag op: waar haalt hij zijn inside information van de duivel? Soms uit occulte bronnen?

Lees wat Wilkerson beweert over diens motieven en aanpak:

Satan komt naar ons met dreigementen en beschuldigingen. Hij vertelt ons “Je hoeft mij niet te aanbidden – omdat ik al toegang heb tot je vlees. Ik ken al je zwakheden. Dus ga je gang en getuig over je vrijheid in Christus. Op het moment dat je je luidste lofprijs zing, zal ik je gedachten overspoelen met duisternis. Ik zal de zonde op zo’n krachtige manier in je alten opkomen, dat je je in al je wanhoop zult afvragen of je wel ooit vrij geweest bent. Je bent compleet machteloos!”.

Het kan natuurlijk ook alleen maar bangmakerij zijn. Ik heb Wilkerson al eens vergeleken met doodkistenmaker Frazer uit Daar komen de schutters. Maar tovert die een lach op je gezicht, Wilkerson doet je de crisisdienst bellen – voor hem.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/06/30/duivelsmaatje/trackback/

%d bloggers liken dit: