De bof van een talenknobbel

David Wilkerson duidt Abba met zijn onnavolgbare kennis van oude talen.

De mensheid boft met David Wilkerson. “Boffen” in de oud-Hollandse betekenis van “te lijden hebben onder” maar ook de hedendaagse van “geluk hebben met“.

Mensen kunnen hun talen niet. Het ergst is dat bij het enige boek dat u bij u hoeft te hebben op een onbewoond eiland: de Bijbel. Die wordt standaard verkeerd begrepen. Mensen denken een volledig uitgewerkt geloof te hebben maar wat hebben ze? Een hoop onzin.

Door die gebrekkige oude talenkennis.

Begrijpt een doorsneegelovige de diepere strekking van “Abba vader”? Natuurlijk niet! Die gebruikt “Abba” zelfs niet eens en maakt zich er vanaf met “vader” of “papa”! Daar ga je! Het hellend vlak, met aan het eind de afgrond!

Het ligt ook eigenlijk niet aan de eenvoudige gelovigen. Niet iedereen beschikt nu eenmaal over de tijd of intelligentie om oud-Aramees, -Hebreeuws en -Grieks te leren. Blaam treft hen die ervoor doorgeleerd hebben, onze voorgangers – de collega’s van Wilkerson.

Zij behoeven meer dan een talenknobbel. Ook kennis van de geschiedenis van het Joodse volk en omringende volken in de Bijbelse tijd is nodig om de betekenis van woorden zoals “Abba” op waarde te kunnen schatten:

Abba vader” referereert naar een origineel gebruik uit de tijd van de bijbel wat betreft de adoptie van een kind. Totdat de adoptiepapieren waren getekend en verzegeld door de adopterende vader zag het kind deze man enkel als een vader. Hij had geen enkel recht om hem Abba te noemen, wat betekent “Mijn”. Maar zo gauw de papieren waren ondertekend, geregistreerd en verzegeld, toont de leraar van het kind hem aan zijn adopterende vader – en voor het eerst kon het kind zeggen “Abba, vader!”. Terwijl de vader hem omhelst, huilt het kind “Mijn vader! Hij is niet slechts een vader meer, hij is de mijne!” “.

Prachtig roept Wilkerson de gehoorzaamheid en hoge intelligentie van kinderen uit die tijd op en hun fijn begrip van administratieve handelingen. Ook de intelligentie om op het juiste moment de gepaste vreugde te tonen ontroert op gepaste wijze.

En wat een gevoel voor decorum en ceremonie ook bij de vaders! Zie hoe plechtig allen na de ondertekening de handeling van de omhelzing uitvoeren (uitdrukking van: nu is het legaal)! Kom daar nu eens om! Ongeordende charismatische bewegingen en keelklanken al wat de klok slaat!

De actualiteit van Abba
David Wilkerson – waar haalt hij de tijd vandaan – is naast taalkundige en historicus eerst en vooral prediker. Wat zijn de gevolgen van een juist begrip van Abba voor ons geloofsleven? Wat is de betekenis van Abba in de huidige tijd? Het antwoord is kinderlijk eenvoudig. God is onze Abba. Wij dienen ons als het kind hierboven te gedragen.

God helpt daarbij. Zacht maar aanhoudend roept de Heilige Geest in ons: Ik heb de papieren verzegeld, u bent niet langer meer een wees – u bent nu een legaal kind van God! U heeft nu een hele liefdevolle, rijke, machtige Vader. Omarm Hem – noem Hem ‘mijn Vader’ “.

Maar geen welbegrepen “Abba” komt over onze lippen, geen doorleefd besef van de betekenis van dit “mijn” kleurt onze wangen rood. Krachtiger nog helpt God soms. Maar terwijl de Heilige Geest het dan letterlijk – heus niet figuurlijk – in ons uitschreeuwt, verbleken wij niet.

God heeft ons zo veel te vertellen…We zijn bijvoorbeeld niet alleen legaal geadopteerde kinderen maar ook bruid, hoewel de Bruidegom tijdelijk afwezig is. In Zijn hoedanigheid van Trooster troost Hij ons echter weer – “trooster” in de oud-Griekse betekenis van “kamermeisje”:

Trooster betekent “iemand die je kalmeert ten tijde van pijn of verdriet” – iemand die de pijn en zorg verlicht, die verlichting brengt en aanmoedigt. Maar ik hou van deze definitie uit het Grieks: “Iemand die u neerlegt op een warm bed van veiligheid”. Tijdens de koude, donkere nachten van uw ziel legt Hij u neer op een zacht bed van Zijn troost, en geeft u rust met Zijn zachte hand.

Wat zit Wilkerson toch prachtig in elkaar (in de Aramese betekenis van het woord)!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/09/07/de-bof-van-een-talenknobbel/trackback/

%d bloggers liken dit: