Zing een lied en andere religieuze tips

Weer jast God er drie preken op een dag doorheen. Hecht God zoveel waarde aan onze voorbereiding op het zware kabinet Rutte-Verhagen of gooit een dienaar er met de pet naar?

David Wilkerson heeft het voorrecht gehad het komende einde der tijden te mogen aankondigen. Zijn predikingen in de laatste der dagen verdienen onze bijzondere aandacht. Maar het gedrag van zijn Nederamerikaanse assistent deze week verraste: na vijf dagen zwijgen publiceerde hij plots vier vertaalde Wilkersonoverdenkingen op één dag, op het oog weinig meditatief of respectvol.

Wilkerson zelf gunt zijn lezers, zoals ook gevestigde Christelijke traditie, één meditatie per dag. Wij duidden dit vreemde gedrag van zijn assistent gisteren als een bijzondere boodschap van God aan Nederland bij het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen.

Vandaag hebben wij gelegenheid deze interpretatie te toetsen. Weer ranselt de onbezoldigd medewerker van Wilkerson drie vertalingen uit zijn typemachine, aangedreven door zijn Goddelijke motor. Wil God iets toevoegen aan Zijn boodschap of zit ik er volkomen naast?

In de eerste overdenking bekent Wilkerson God niet te kennen en geeft toe dat hij, hoewel hij vele mensen via gebed genezen heeft, zelf bij fysiek ongemak meteen naar de dokter snelt. Schokkend nieuws maar wat moeten wij ermee?

Gelukkig maakt God ons, voorbij deze ongevraagde blik op een ontluisterende levenswandel, ook iets wijzer. Hij raadt aan op de correcte wijze te bidden, waarbij we tevens al onze noden aan Hem moeten voorleggen en overdragen:

We leren Zijn wegen niet alleen in de binnenkamer, hoewel iedereen die de Heer echt kent ook veel intimiteit met Hem heeft. U kunt Gods wegen niet kennen zonder veel tijd met Hem door te brengen in gebed. Maar gebed moet ook kwaliteitstijd bevatten waarin we God ook God laten zijn voor ons – waarin we iedere nood en ieder verzoek in Zijn handen leggen en het daar laten liggen.

Duidelijke taal. We moeten ook onze zorgen over het komende kabinet in Zijn handen leggen.

De tweede overdenking leert dat we zeer beproefd zullen worden: “Als u een volgeling van Jezus Christus bent, dan zult u een aantal zware beproevingen en testen ondergaan, u zult grondig worden uitgetest”. Dat zei Hij gisteren ook al, met de toevoeging dat je vooraf de zekerheid hebt dat de test met succes kan worden afgelegd. En dat zegt God vandaag weer: “En in deze laatste dagen – wanneer de vijand alle kwade zaken op u afvuurt – wil Ik dat u in staat bent om standvastig te staan met een onwankelbaar geloof”! Dit lijkt een nieuw hart onder de riem.

Even vertrouwd is Wilkerson’s ontlopen of niet beseffen van de consequentie van zijn opvattingen: de duivel als God’s hulpje.

De derde overdenking leert ons een extra voorwaarde voor succes. Willen we beproevingen overwinnend afsluiten, dan moeten we God vooraf danken en niet na bewezen succes:

Natuurlijk brachten de kinderen van Israël de Heer een offer van lofprijs en dankzegging – maar ze deden dit aan de verkeerde kant van de Rode Zee! Ja, het volk verheugde zich de hele nacht lang – maar God had er geen vreugde in. Iedereen kan het uitschreeuwen van dankbaarheid nadat de overwinning behaald is. Maar de vraag die God aan Israël stelde was “Zult u mij ook prijzen en aanbidden nog voordat ik hulp gestuurd heb – terwijl u nog temidden van de strijd staat?”

Mogelijk moeten we een lied zingen:

God help ons om het juiste lied te zingen aan de moeilijke kant van onze beproevingen. Dit brengt het hoogste genoegen aan onze hemelse Vader. Gaat u op dit moment door een hele moeilijke tijd? Zing dan! Prijs de Heer! Zeg tegen Hem “U kunt het doen – U heeft mij eerder bevrijd, U kunt mij ook nu bevrijden, ik rust in vreugde”.

Eerlijk gezegd, vind ik de ‘kabinet Rutte-interpretatie’ dit keer niet zo overtuigend. Kunt u er chocola van maken?

Zouden de drie vertaalde preken dan toch geen subliem voorbeeld van godgestuurd handelen zijn maar de pulp van een ongeïnteresseerd vertaler die zijn religieuze taak niet serieus neemt en tussen de bedrijven door verricht, zoals een puberzoon die na lang aandringen van zijn moeder zijn kamer provisorisch opruimt en even de stofzuiger laat grommen, om daarna achter zijn pc plaats te nemen en zijn bedenkelijke bezigheden voort te zetten?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/10/09/zing-tijdig-een-lied/trackback/

%d bloggers liken dit: