Wat had je dan verwacht

Af en toe lijkt prediker David Wilkerson een ontremde, ontredderde oude man. Misschien is hij dat ook.

Wat is er nu weer aan de hand? Staat de wereld weer eens op instorten? Waarschuwt prediker Wilkerson weer eens “nóóit een prediker te vertrouwen”? Heeft iedereen het in religieuze zaken weer eens bij het verkeerde eind – tot hij het nu komt rechtzetten?

Ja, zover is het.

En van die dwaze maagden?

Ja, ook die haalt hij van stal. Nu moet iedere maagd “het getuigenis van de Geest” hebben, de vorige keer moest je juist zelf praten, bidden, danken en jezelf neerhalen. Het afranselen houdt Wilkerson erin, maar nu op anderen gericht: “De Heer fluisterde tot mij “De gemeente heeft een shocktherapie nodig! Teveel mensen zijn tevreden en zelfvoldaan geworden” “!

Altijd weer die beurtelings archaïsch, dan weer familiair sprekende god van hem. En waarom fluistert Hij nu weer? Er zal heus niemand komen afluisteren!

Ja, dat is wel een terugkerende afknapper: een dreumesgod.

Geen nieuws dus?

Nou, hij was vandaag – of wanneer het ook was, hij haalt soms dingen van lang geleden aan alsof gisteren gebeurd – verrast door God. “Op een nacht tijdens een gebedsbijeenkomst vertelde God me iets over onze gemeente wat ik niet verwacht had“.

En…wat was verrassend?

Niets. Het was weer ‘Rocco Granata zingt speciaal voor u “Marina”  ‘.

Heeft hij soms een geheugenprobleem?

Of een inprentingsstoornis…

??!! Je wilt toch niet suggereren…

Nou, beschonken komt hij soms wel over. Moet je deze horen: “We worden geconfronteerd met wat het ons kost om de hele weg met Jezus te gaan, maar we zullen ook een beloning ontvangen: het is simpelweg de zegen van het hebben van Christus aan uw zijde. (..) Dus tel de kosten op en weet dat uw beloning, in alle dingen, de kostbare aanwezigheid van Jezus Christus is“.

Oke…maar hij noemt toch ook “Mattheus 19:29” – dat lijkt me iets te alert voor een beschonkene. In die Bijbelregel staan volgens hem andere beloningen. Die zijn misschien wèl bevattelijk.

Werkelijk? “En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven”.

Getverderrie! Lijkt wel zo’n sekteleider, bezig zijn volgelingen te isoleren, om de enige in hun leven te kunnen worden. En váááge beloften.

Ik zie het meer als wanhoopskreten. De man verliest aansluiting. De klik met jonge en middelbare generaties is er niet. Hij is teveel een oude opa. Je kunt nog zo bevlogen zijn maar een tachtigjarige…alleen Nelson Mandela is dat vergund. Het paniekzaaien is volgens mij poging de laatste getrouwen binnenboord te houden. Neem deze zin:

Geliefden, de boodschap van het hebben en functioneren van het getuigenis van de Geest in uw binnenste is geen verzoek – het is een zaak van leven en dood! Als u niet het getuigenis van de Geest heeft in deze laatste dagen, dan zult u het niet redden!

Het kan ook ‘uit nood geboren’ zijn. Met zijn nieuwste voorspelling van het spoedige einde van de wereld heeft Wilkerson zich klem gezet. Je kunt daarna niet terugkeren tot het leven van alledag, met zijn kleine beproevinkjes. Permanente paniek is dan noodzaak, om gezichtsverlies te voorkomen.

Maar met die eerdere niet uitgekomen voorspellingen van het nabije gewelddadige einde is hij toch ook weggekomen?

Dat is ook weer zo. Aan zijn volgelingen zal het inderdaad niet liggen. Die hebben hem echt nodig.

Dus alles blijft zoals het was?

Denkelijk. Na zijn dood wordt hij zalig verklaard door zijn zoon en erfopvolger, Gary, die nieuwe religieuze avonturen beleeft.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/10/22/wat-had-je-dan-verwacht/trackback/

%d bloggers liken dit: