Roze olifant groot gevaar

Prediker David Wilkerson ziet de duivel overal, en vindt geweldig dat hij niet bezwijkt (hoewel God daarvoor alle eer toekomt).

de duivel verkleed als vrouw

Bent u de buurvrouw? Dan bent u de duivel! Bent u de buurman? Ik weet even niet wat te zeggen…Heeft u kinderen, mag ik hopen van niet?”. Zo moet het toegaan in het hoofd van de oude prediker David Wilkerson.

de duivel verkleed als ouders

De wijze Salomo houdt ons voor naar onze ouders te luisteren. Zij waarschuwen: pleeg geen overspel met de buurvrouw! David Wilkerson leest de woorden en maakt van de buurvrouw de duivel!

Wie wil er nu overspel plegen met de duivel? En waar in de Bijbeltekst staat deze gedaanteverwisseling?

Altijd maar die ‘duivel’! Heeft Wilkerson soms een drankprobleem? De duivel lijkt zijn roze olifantje!

de duivel verkleed als David Wilkerson

Welk een nuchterheid spreidt Salomo in contrast daarmee ten toon:

Laat je niet in met de vrouw van een ander

Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Moge het je leiden op de wegen die je gaat, moge het over je waken als je slaapt, moge het je raden als je wakker wordt.

Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Hun onderricht beschermt je tegen lichtzinnige vrouwen, tegen de gladde woorden van een afgedwaalde vrouw.

Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken. Een hoer kost je niet meer dan een brood, maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven. Als een man vuur in een plooi van zijn mantel steekt, vat zijn mantel dan geen vlam? Als hij over gloeiende kolen loopt, brandt hij dan zijn voeten niet?

Zo vergaat het een man die de vrouw van een ander omhelst, wie zich met haar inlaat blijft niet ongestraft. Een dief die steelt omdat hij honger heeft, steelt uit noodzaak. Men veracht hem niet, al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Maar pleeg je overspel, dan heb je geen verstand, wie zoiets doet richt zichzelf te gronde. Hij zal door smaad worden getroffen en zijn schande zal niet worden uitgewist. Want door jaloezie ontsteekt een man in woede, als hij wraak kan nemen, doet hij dat meedogenloos. Hij accepteert geen zwijggeld, blijft onverbiddelijk, ook als je de afkoopsom verhoogt.

Een waarschuwing tegen haast onvermijdelijke eerwraak. Wilkersons duivelmanie ontneemt hem het zicht op de Bijbelse werkelijkheid.

Ook Wilkersons goedgelovigheid doet denken aan het nuttigen van middelen die de geest verruimen en de kritische zin verminderen. Vermeldt de Bijbel: “Hierop barstte het hele volk in tranen uit“, dan weet Wilkerson: “Meer dan twee miljoen mensen waren aan het wenen, jammeren, kreunen“.

En voegt insiderskennis toe die hij waar toch vandaan heeft: “en waren volledig gefocust op hun zwakheden en onmogelijkheden“.

Waar hebben we het over?! Iemand zegt eens iets…Een heel volk in tranen? Niet één die zich afvraagt: “Waarop baseert hij zich; ben ik het hier wel mee eens?”? Kom nou! Niet iedereen is Wilkersonvolgeling!

Onoprecht wordt Wilkerson voor mij waar hij beweert dat veel Christenen zich onwaardig achten gered te worden. Dit sentiment kom ik alleen bij hem tegen – maar dat kan aan mijn kennissenkring liggen. Hoe dan ook, het is zo doorzichtig als wat.

In wat vermoedelijk Wilkersons droomscenario is, spreekt hij de deemoedige gelovige vaderlijk toe: “Jij bent heus waardig gered te worden, lieve kind! Volg mijn voorschriften namens God maar!”. Waarop de geredde antwoordt: “Dank u, meneer Wilkerson, zal ik doen!”.

Dat is het fijne van sprookjes die je zelf maakt: er gebeurt wat je wilt!

Maar bij een nuchter mens laadt zo’n zelfbeschuldigende/-verontschuldigende gelovige verdenking op zich. “Ik ben veel te zwak om weerstand te bieden tegen de macht die op me afkomt”? Wat is dat voor geklets! Is het zo moeilijk zelf iets tegen je zonde te ondernemen?

Bij Wilkerson wel. Zonder hulp van boven gaan hij en zijn volgelingen totaal onthand door het leven. Mét Zijn hulp denken ze er van alles bij: “En zo heeft iedere overwinnende Christen vandaag de dag dezelfde openbaring gehad van hun liefdevolle hemelse Vader. “We kunnen niet falen! Al onze vijanden zijn als niets voor ons” “.

Men dronk een glas en bleef in zijn sas.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/11/24/roze-olifant/trackback/

%d bloggers liken dit: