Wij zijn bijzonder

God houdt van ons, God vind ons waardevol. En speciaal!

Sommige vaders slaan hun kind. Zo’n vader is God niet.

Andere vaders prijzen hun succesvolle kind maar hebben geen oog voor het kind wiens prestaties wat achterblijven. Zo een voorwaardelijk liefhebbende vader is God niet.

Alles wat wij doen is waardeloos, dus daar gaat het God niet om. “Zelfs als u 500 jaar oud zou kunnen worden dan zou u nog niet lang genoeg leven om God te kunnen behagen met uw eigen inspanningen“.

Voor de boeken zij echter opgemerkt, dat sommige menselijke vaders niet aan God kunnen tippen. Zo stelt prediker David Wilkerson, bekend aards woordvoerder van God, spijt als eis voor liefdevolle heraanvaarding aan zijn zoon: “Natuurlijk doe je soms dwaze dingen, maar dat hebben je broers en zussen ook gedaan (..). Je had er echt spijt van“.

God daarentegen stelt geen voorwaarden. Zijn liefde straalt over ons, onafhankelijk van ons gedrag, als het om niet beschikbare zonlicht!

Een denkbeeldige menselijke variant daarvan geeft David Wilkerson toch ook en nog wel tegen eerdergenoemde zoon. Deze zoon vond zich, door een psychische stoornis die veroorzaakt werd door de duivel, tekort schieten tegenover zijn vader en terecht niet door hem gewaardeerd. Wilkerson antwoordde hem:

Jij bent altijd speciaal geweest voor mij. Waarom? Omdat jij de appel van mijn oog bent. Als ik aan je denk dan word ik vervuld van blijdschap. (..)  Je bent niets anders dan een vreugde voor mij, jij hebt mij je hele levenlang gelukkig gemaakt. Je bent een blijdschap voor mijn hart.

Het zal je maar gezegd worden! Net zo’n oogappel als zijn broers en zussen! Je vader gelukkig makend om niet!

Zo onvoorwaardelijk houdt God van ons allemaal! Wij geven Hem zo maar vreugde! En op het eind wordt een aantal van ons behouden!!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/11/24/wij-zijn-bijzonder/trackback/

%d bloggers liken dit: