Uit de diepten roep ik en buig mijn rozerode kopje

Een hart kan niet praten, leert de Bijbel.

Al vaak heb ik erop moeten wijzen, met pijn in het hart, dat dominee Wilkerson de Bijbel aanvult of niet goed leest.

Zo roept in menig Bijbelpassage een gekweld mens het uit, vanuit de diepten. David Wilkerson, zelf gekweld, zeker, laat in die situaties menigmaal het hart het woord doen. Merkwaardig, daar bekend is dat harten niet spreken kunnen (ik houd het maar banaal, want dat is het ook).

Zo schrijft hij vandaag dat Gods barmhartige liefde wordt geopenbaard “als antwoord op een schreeuw uit het hart“. Leest men echter de bijbelpassages waarmee hij deze uitspraak staaft, komt er geen sprekend hart in voor. Bijvoorbeeld: “Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp” (Psalm 18, vers 7).

Als al een lichaamsdeel anders dan de mond zou moeten praten in desperate situaties, komt het mannelijk geslachtsdeel in aanmerking. Het roept ook uit de diepte en laat het moede kopje meestal hangen.

Het is misschien onzin, maar vitalere onzin dan het levenloze proza van de heer Wilkerson.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/11/30/uit-de-diepten-roep-ik-en-buig-mijn-rozerode-kopje-nederig/trackback/

%d bloggers liken dit: