Een ijdel mens kastijdt Hij

Lijk je een perfect nederig Christen, wordt het leven alsnog zwaar. Maar alleen zo is redding mogelijk.

Nu gehoorzaamt u Gods voorschriften voorbeeldig, nu kijkt in de spiegel een perfect bescheiden Christen u aan. Maar ooit was het anders.

Elke ochtend bij het haren kammen kijkt die man of vrouw in de spiegel toch ook verwijtend: “Ik had zoveel dieper kunnen zijn in Christus! Ik had zo’n vreugde aan Zijn hart kunnen brengen! Ik had mezelf en mijn gezin zoveel pijn kunnen besparen. Wat was ik toch blind (..)!”.

Die pijn zult u de rest van uw leven met u mee moeten dragen, zegt David Wilkerson, aan wie ik bovenstaande ontleen: “U kunt gevoelens van pijn en wroeging voelen zolang als u leeft. En ja, de herinneringen aan dat leven houden u nederig“.

Dat is soms zo, ja. Maar zulke gevoelens kunnen ook duivelse misleiding zijn!

O, o, o, wat was u vroeger slecht…Kan er nu dan niet het nodige verbeterd? Welk een ijdele wroeging, feitelijk! U bekijkt uw verleden zoals Narcissus in de vijver staart!

De duivel is slim! Hij complimenteert u het graf in! Gelukkig heeft Jezus Christus het perfecte recept:

Toen zei hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere“.

Oude makker in Jezus, neem uw verse zorgen en hartkramp over uw jarenlang ‘zelfverwijt’ – en vraag God u passend te corrigeren! Opdat u de smaak van ware nederigheid weer – of voor het eerst – proeft. U bent het waard.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/12/03/een-ijdel-mens-kastijdt-hij/trackback/

%d bloggers liken dit: