Loos alarm

Ik weet wat het is om geconfronteerd te worden met een goddelijke stilte, om een seizoen lang Gods stem niet te horen. Ik ben door periodes van totale verwarring gegaan zonder duidelij- ke leiding, de stille zachte stem achter mij was volkomen stil. Er zijn tijden geweest dat ik niemand in de buurt had om mijn hart te bevredigen met een woord of een advies. Alle patronen van leiding die eerder in mijn leven aanwezig waren waren scheef gegroeid, en ik bleef achter in complete duisternis“.

Wat is er aan de hand?! Waaraan heeft David Wilkerson, die we hier citeren, deze behandeling verdiend? En dan ook nog zo lang: een seizoen, periodes, tijden!

Verwijst hij naar zijn fatale vergissing God te ontstemmen door, tegen Diens wil in, het einde der tijden te voorspellen (zie gisteren)?

Uitgesloten! De Heilige Geest praatte toen juist uitvoerig tegen hem…

Uiteindelijk blijkt het predikersdrukte om niets. Het waren maar tests van God, die grote innerlijke vreugde geven, zoals algemeen bekend. Wilkerson preekt het zelf! Ellende is begunstiging, beproeving is uitverkiezing.

Met een Godheid die binnenkort dingen zal zeggen als “Houd uw oog op Mij, geef alle dingen over aan Mij; en dan zult u weten dat u het voorwerp blijft van Mijn ongelooflijke liefde” is er uiteindelijk niets aan het handje.

Enkel nog even stilte. Prima, God! Een nieuwe uiting van uw ongelooflijke liefde!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/12/10/loos-alarm/trackback/

%d bloggers liken dit: