Onhandige liefdesdominee weer actief op internet

Prediker David Wilkerson bedoelt alles op een liefdevolle manier.

David Wilkerson, vermaard vanwege zijn gevoelsuitingen, soldatenlyriek en eenvoudige redeneringen, legt vandaag opnieuw Gods bedoelingen uit, aan de hand van de uittocht van het joodse volk door de Rode Zee.

Kijk, zegt Wilkerson, het is niet uitgesloten dat God de Rode Zee zou openen om het joodse volk door te laten – en hem halverwege neerklappen! Vanwege hun te gering geloof!

God wil zo graag dat Zijn kinderen in Hem geloven – voldoende in Hem geloven, hun leven voldoende niets waard vinden – dat Hij doorlopend Michael Jacksonmomenten creëert.

Niet de Michael Jackson van de moonwalk maar die welke zijn kind liefdevol uit het raam liet bungelen. “Michael”, zegt David Wilkerson vergelijkenderwijs, “had het kind ook kunnen loslaten! Als het vader onvoldoende vertrouwde. Het kind hoort niet bang te zijn voor zijn vader!”.

Hoe zat het ook al weer met de Rode Zee? God, de allesbestierder, laat Mozes weten, dat Hij van plan is het joodse volk te laten ontsnappen. Eerst zal hij de Farao dwingen hen te achtervolgen, dan hem met zijn manschappen ombrengen, opdat hij niet vergeet met Wie hij te maken had.

Mozes, de grote leider, leidt het volk naar zee…niet de eerste plek waaraan men denkt bij een uittocht zonder vloot. Het volk mort:

Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’

God reageert:

Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen.

En zo gebeurt.

En dit zint Wilkerson niet!

Hij mist het element van kwelling, het uitgeleverd zijn aan een oppermachtige God zonder normen en waarden, het gevoel wanneer iemands leven aan een zijden draadje hangt!

Dus haalt hij een favoriet gruwelsprookje van stal:

Op dit cruciale moment wou God dat Zijn volk naar de muren zou kijken en geloven dat Hij het water zou tegenhouden totdat ze veilig aan de overkant aangekomen waren. Simpel gezegd, God wou dat Zijn volk een geloof zou hebben dat het volgende zou verklaren:

“Hij die dit wonder begon voor ons zal het ook afmaken, Hij heeft reeds aan ons getoond dat Hij trouw is. Als we terugkijken dan zien we dat al onze angsten ongegrond waren. We hadden niet moeten vrezen toen de Egyptenaren er aan kwamen. God plaatste een bovennatuurlijke muur van duisternis om ons te beschermen tegen hen. Wij hadden hun bedreigingen die nacht ook niet moeten vrezen. De hele tijd voorzag God ons van een helder licht, terwijl onze vijanden werden verblind door duisternis. Onze angsten waren ook ongegrond toen die harde wind opstak, omdat al die tijd God die wind gebruikte om onze ontsnappingsroute te maken. We zien nu dat God alleen maar verlangt goed te doen voor ons. We hebben Zijn kracht en glorie aanschouwd en gezien dat Hij dit ten goede van ons gebruikt. En nu zijn wij vastbesloten om niet langer meer in angst te leven. Het maakt niet uit voor ons als die muren met water naar beneden komen storten. Want of we nu leven of sterven, wij behoren Hem toe”.

Oftewel: het is nog maar de vraag of God die muren van water laat staan.

Deze ellenlange verklaring leest meer als schietgebed en bezwering dan als blijk van vertrouwen. Met vertrouwen is het daarbij zoals met liefde: uitvoerige verklaringen werken averechts.

Ook is Gods succescriterium niet perse het menselijke. Hecht u aan het leven, dan zult u het er moeilijk mee hebben wanneer God u weghaalt. Maar “of we nu leven of sterven, wij behoren Hem toe” [cursivering PP], aldus Wilkerson.

Wat Wilkerson betreft had God de Rode Zee op het joodse volk kunnen laten neerstorten. Als je geloof goed zit, gaat geen golf je te hoog. En het zou te doen moeten zijn geweest, anders zou God zo’n beproeving niet opleggen!

Sommige mensen doen sentimenteel over het leven. Maar toen Wilkersons kleindochter van twaalf onlangs sterven mocht, was ze vol Godsvertrouwen. Zo kan het ook! Wilkerson:

Terwijl ze tijdens haar laatste dagen aan de rand van haar bed zat zagen we in haar een vrede die alle begrip te boven gaat. Ze vertelde mij “Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien en Hij heeft mij vertelt dat Hij mij daar wilt hebben. Ik wil hier gewoon niet meer zijn”.

Houdt u het nog droog?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/01/10/onhandige-liefdesdominee-weer-actief-op-internet/trackback/

%d bloggers liken dit: