Gelovigen die zich schamen

David Wilkerson heeft een mening. Welke schaamte doet hem het vijgeblad van de Bijbel voorbinden?


Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken“. David Wilkerson, een ervaren prediker van bijna 80, heeft aan een half woord Gods genoeg om de waarheid uit het hele woord te trekken.

Hij heeft zelfs géén woord nodig. Zo’n Bijbel bindt maar aan logica, consistentie, begrijpend lezen.

Om de een of andere reden kan hij echter niet zonder. Misschien is hij bang om, zo naakt, voor zijn eigen mening te moeten staan en verbeeldt zich de rug van een god, waarachter het veilig schuilen is.

We weten dat David Wilkerson blind geloven predikt. Echter, in plaats van dat Wilkerson meteen “blind geloven, mensen!” roept, neemt hij ons mee op een barre citatentocht door de Bijbel, om daarna, alsof na het wegen van aanwijzingen en serieus onderzoek, alsnog te roepen: “Daarom: blind geloven, mensen!”.

Zijn redenering:

Het Joodse volk had het zwaar ten tijde van Jeremia, de onheilsprofeet die Wilkerson boven aanhaalt. Welnu, wij hebben het ook zwaar. Dus is het woord van Jeremia op ons van toepassing.

Jeremia heeft het even verder over “gerechtigheid”. Die is dan dus ook op ons van toepassing.

Nu wordt het moeilijk. Voornoemde Spruit, zegt Jeremia, zal, als hij koning is, verstandig handelen, “een wijs beleid voeren en in het land recht en gerechtigheid handhaven“.

Nogal praktisch. Daarom geeft Wilkerson er een draai aan. “Wat betekent dit praktisch?”, vraagt hij gedurfd, en vindt het antwoord elders. Paulus gebruikt het woord “gerechtigheid” ook, dus:

Gerechtigheid is geloven en vertrouwen op de beloftes van God, er volledig van overtuigd en verzekerd zijn dat Hij Zijn woord zal houden“.

Het probleem is nu theoretisch én praktisch geheel opgelost!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/01/12/god-als-schaamlap/trackback/

%d bloggers liken dit: