Mishandeling – Hij houdt van u!

Mishandelt uw man u? Het is mogelijk Gods tuchtiging. Opdat u heilige vrees voor Hem ontwikkelt en niet weet hoe snel u Hem moet behagen!

Ik wil me excuseren. Het is niet dat ik u onderschat, beste lezer, dat ik me zo vaak herhaal maar het geloof is nu eenmaal kort van stof en de boodschap niet moeilijk te begrijpen. Daaraan voorbij wacht echter iets veel belangrijkers, iets waartoe geestelijk leidsman David Wilkerson telkenmale oproept: de geloofsdaad.

En daarom zijn excuses misschien niet op hun plaats. Het is nooit te laat u op te roepen tot die heilbrengende sprong het geluk in. Niets belet u hem vandaag te voltrekken. Doe het!

Ons geloof stelt:

Wat is hier religieus aan, vraagt u?

Heeft u ooit gehoord van een Blijf-van-mijn-lijfhuis dat de politie belde: “Kom onmiddellijk: God staat voor de deur!”? Heeft u ooit een aflevering van Opsporing Verzocht gezien, waarin de beeltenis van God werd getoond?

Oftewel: God! Ik heb het over goddelijke inbreuken op de lichamelijke integriteit! God is een God van Liefde!

“God laat me Zijn liefde voelen. Elke dag!”

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/01/25/mishandeling-hij-houdt-van-u/trackback/

%d bloggers liken dit: