Als u zich niet beheersen kunt

Een doorsnee-Christen kan zich niet beheersen. Dan moet hij ingrijpen, voor de zonde wint.

In Mattheus 18 staat een aantal statements, ‘soundbites’ zouden we tegenwoordig zeggen, van Jezus. In twee daarvan laat Hij zich uit over (de wenselijkheid van) verminking. Wij volgen onze Heiland:

En legt uit:

En dreigt:

Ongemerkt heeft Jezus koers verlegd. Van het kind, laagste van het laagste, voorbeeld voor iedereen, naar het kind als toonbeeld van mensen met een geringe maatschappelijke status en verdriet over maatschappelijke teloorgang.

Jezus ontkent de lage status en teloorgang van verliezers niet. Hij waarschuwt slechts: waag het niet deze teloorgang te bespoedigen:

Vervolgens lopen Zijn volgelingen zelf het risico te verloederen (en hier dan de verminkingquotes):

Jezus’ kijk op kinderen verschilt nogal van de onze. Dat een Christen om als een kind te worden zich zou moeten “vernederen”, wil er bij ons niet in. Wij denken eerder aan koesteren. “Koester het kind in jezelf”, bewaar/hervind je creativiteit, spontaniteit, durf te leven zonder poeha, maak direct contact. Annie M.G. Schmidt heeft er met haar kinderboeken toe bijgedragen dat deze gevaarlijke opvatting in Nederland heeft kunnen postvatten.

Tegelijk staan ‘kinderen’ bij Jezus symbool voor ‘mensen die de juiste Christelijke levenswijze volgen’. Hij maant een ieder ze daar niet van af te brengen, of anders de gevolgen te ondervinden. Hieruit spreekt gering vertrouwen in Zijn kinderen. Want waarom zou een Christen een medechristen van het geloof willen afbrengen?

Ook is het kind bij Jezus zinnebeeld van de ‘arme’ waarover Christen en niet-Christen zich zou moeten ontfermen (“Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op”, “de geringen die in mij geloven”).

Tot slot (bent u daar nog) is een Christen zijn eigen vijand, vijand van zichzelf als ‘kind’, weer in de betekenis van wezen dat de juiste Christelijke levenswijze volgt. En dit leidt tot de oproep u zo nodig van lichaamsdelen te ontdoen.

David Wilkerson, vermaard om zijn originele vaste kijk op dingen, heeft ook Mattheus 18 bestudeerd. Zijn interpretatie grijpt aan op het woordje “als“:

Jezus begint deze zin met het woord “als”, wat de betekenis heeft van “in het licht van dit alles”. Hij verbindt deze uitspraak aan de hele context van de les die hij leert over het vermengen van werken met het kruis. Dus als hij hier zegt “Als uw hand of voet of oog u tot zonde verleidt” dan spreekt hij over de aanstoot van het kruis.

En vervolgt:

De hand, de voet en het oog (..) – instrumenten van onafhankelijkheid, waardoor de mens zijn eigen weg gaat en vertrouwt op zijn eigen kunnen en eigen inspanningen om zichzelf te verlossen uit zondige bindingen. Christus zegt tegen een dergelijk persoon “Uw oog is gericht op het verkeerde, u kijkt naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen kracht. Ruk daarom uw oog er uit, u moet uw lichaam, uw denken en uw hart van dergelijke kwade gedachten ontdoen. Wijs het af, snijd het er chirurgisch vanaf. (..) 

Het is inderdaad zijn vaste recept. Even lijkt Wilkerson de zelfverminking te willen ‘vergeestelijken’ maar houdt het vertrouwd bij ‘letterlijk noch figuurlijk’.

Toch rijzen vragen. Als doel van de chirurische incisies is om zelfstandigheid te frustreren, waarom beperkt Wilkerson (of Jezus?) zich dan tot oog, hand en voet? Nog heel wat meer zintuigen, organen en onderdelen komen voor verwijdering in aanmerking. Het lichaam is een kunstig mechaniek, dat zelfs met nog maar weinig functionerende onderdelen zelfsturing toestaat.

Ook Wilkersons vervolg is opmerkelijk: “Ren daarna simpelweg in Mijn armen“! En ook de stap ervoor – jezelf chirurgisch onder handen nemen – ligt bij nader inzien lastig: zonder hand of oog?

Gelukkig hoeven we niet te denken. Verleidt het hoofd ons tot zonde, snijden we het af. Niet als een wildebras maar beheerst, laatste beschaafde ingreep van een chirurg vlak voor hij/zij de zelfbeheersing definitief verliest, ter preventie daarvan.

Een Christen heeft nu eenmaal een doodhekel aan zonde, en geen andere methoden tot zijn/haar beschikking. En het werkt!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/02/08/als-u-zich-niet-beheersen-kunt/trackback/

%d bloggers liken dit: