Devotie

Het geloof is perfect. Dus als uw leven niet op de rails staat, doet u iets verkeerd. 

Niets is fijner dan Christen te zijn – maar alleen als men het goed doet. Vaak, al te vaak, gaat iets fout in de uitvoering en blijven beloofde resultaten uit.

Religieuze overgave is zo’n struikelblok. Menig Christen wendt zich af in afschuw als hij of zij hoort dat hij of zij geacht wordt zich over te geven. Men denkt dan onwillekeurig aan de hartstochten van het lichaam.

Maar dat is het terrein van verkeerdgelovigen en heidenen. Christelijke overgave betekent, net zoals zoveel andere ook in de wereld gebruikte begrippen, niet wat u denkt. En des te minder naarmate u meer heiden bent, bezoedeld door de wereldse betekenissen van begrippen, die zij krijgen doordat u functioneert in de wereldse praktijken waarin ze die betekenis aannemen (denk hier maar eens over na en schaam u).

Natuurlijk, we kennen “overgeven” ook als het maken van antiperistaltische maagbewegingen en het verrichten van handelingen tegen uw wil. Kennis van die betekenissen neem ik u niet kwalijk, ofschoon werelds.

De Christelijke betekenis van “zich overgeven” lijkt zelfs een beetje op de laatstgenoemde. Belangrijk verschil: God dwingt u niet en laat u slechts dingen doen die beter voor u zijn dan waarop u zelf komen zou – en beloont u vervolgens ook nog!

Zoals God het Zelf definieert, via David Wilkerson, prediker die Hij al lange tijd gebruikt:

Het [overgave] is de controle, alle rechten en macht, de richting die u gaat en alle dingen die u doet of zegt opgeven. Het is het volledig afleggen van uw leven in Zijn handen, zodat Hij hiermee kan doen wat Hij wil.

Om de een of andere reden laat God David Wilkerson ook in een bijzonder woordenboek zoeken:

Letterlijk betekent overgeven “iets of iemand opgeven aan een ander persoon”. Het betekent ook afstand doen van iets dat aan u is gegeven, dit kunnen bezittingen, macht, doelen en zelfs uw leven zijn.

Mijns inziens kan Gods definitie bijgepunt: Christelijke overgave = gehoorzaamheid in de wereldse betekenis.

God gaf een tijd het goede voorbeeld:

Christus deed nooit iets op eigen gelegenheid. Hij verzette geen voet en sprak geen woord zonder hierover geïnstrueerd te zijn door de Vader.

Gods advies: doe zoals Ik. Geef Me een seintje als u afstand van uw leven wilt doen – “Niemand wordt gedwongen om zijn of haar leven af te staan aan God” – en verzet daarna geen stap meer, spreek geen woord, tot u zich door Mij genomen voelt.

Nu de misverstanden zijn weggenomen, wilt u zich zeker wel aan God overgeven?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/03/09/devotie/trackback/

%d bloggers liken dit: