Loop niet weg van Jezus

Om uw ziel te redden van het eeuwig brandend vuur moet u bij Jezus blijven, aan de voet van het kruis, naast de stoel van Vader, leunend op Zijn arm, met Jezus als kleed.

“Je bent wat je eet”, “Je wordt wat je ziet”, en “Als je in de afgrond staart, staart de afgrond ook in jou” – zomaar wat tegelwijsheden die men op elke huiskamermuur tegenkomen kan.

Ook het Christelijk geloof kan niet zonder, sterker nog, de middel- ste wijsheid is ontleend aan de Bijbel en opgetekend door David Wilkerson, wijs en vroom prediker op leeftijd. In zijn gedragen vo- cabulaire: “Wat we aanschouwen met onze geestelijke ogen neemt bezit van ons – het neemt ons over!“.

Wilkerson weidt uit over dit fenomeen: “Paulus koos ervoor om geobsedeerd te zijn door Christus“. Hij bedoelt natuurlijk dat Pau- lus werd overgenomen door God (zijn wilsvermogen verlamd, zoals besloten in het begrip ‘obsessie’).

Wijs en vroom als hij mag zijn, mist Wilkerson een getraind theolo- gisch verstand. Al eerder gaf hij daar blijk van.

“Je wordt wat je ziet”: uit Vreze des Heren en vroomheid kijkt Wilkerson náást geestelijke dingen, om God niet te ontrieven met mogelijk onbedoeld brutaal overkomende rechtstreekse blikken.

Deze schuinse blik leidt tot enigszins tastende formuleringen maar de kern van Wilkerson’s betoog is goed te volgen: vraag Jezus voor uw ogen te verschijnen en Hij doet het, met alle gevolgen vandien!

“Bidt ijverig voor een manifestatie van de aanwezigheid van Christus. Als u hier oprecht en serieus over bent, dan zullen Zijn liefdevolle ogen u doen smelten en u naar een plaats van gebrokenheid en berouw brengen”.

Het is die bekende plaats waar u moet blijven, nooit wijken: aan de voet van het Kruis, naast de stoel van Vader, in de hemelse gewes- ten, leunend op Zijn arm, met Jezus aan als wit gewaad en in Hem.

Het is echt niet zo moeilijk, schrijft Wilkerson, “Het kan zelfs sa- mengevat in vier woorden: BLIJF DICHT BIJ JEZUS!“.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/03/23/loop-niet-weg/trackback/

%d bloggers liken dit: