De blijdschap van de eeuwige winnaar

Een kampioen heeft altijd wat te huilen. Maar sommige mannen huilen alleen van binnen. Vindt God dit erg?

Sommige boeken kunnen voelen. De Bijbel – God’s levende Woord – verklaart vol empathie dat geen enkele traan van een kind Gods de grond raakt. God vangt de traan op, in een fles. Zo empathisch!

In een Christenleven vallen overvloedig tranen. De ene overwin- ning volgt op de andere!

Natuurlijk is er ook weleens een verdriet, groot of klein. Maar zelfs die tranen – juist die tranen! – laat God de vloer niet raken!

Dus kunt u nagaan hoezeer God begaan is met de belangrijke za- ken in uw leven: uw strevingen, plannen en de uitvoering daarvan. God volgt het allemaal nauwlettend!

Te geloven in God is te geloven in deze prachtige waarheid!” aldus meervoudig kampioen David Wilkerson.

Er is één mits: je moet dit eerst geloven, kunnen geloven – want het is ook haast te veel en mooi om waar te zijn!

Kunnen wij deze waarheid geloven – dat de God die iedere haar op onze hoofden heeft geteld en iedere traan opslaat – zal Hij dan niet voor ons opkomen?”, mijmert Wilkerson.

Maar als het dan zover is, áls u gelooft, regent het iedere dag nieu- we prijzen, nieuwe vreugdetranen, overspoelen nieuwe bekers uw reeds overvolle prijzenkast!

“Ik ben een man. Ik huil nooit. Kan ook ik kampioen worden?”, vraagt u?

Maar natuurlijk! U zult huilen in uw ziel. God ontgaan die verbor- gen tranen niet:

U kunt misschien zeggen “Ik huil niet, ik vertoon zelden een traan”. Ik geloof in tranen van de ziel – alleen God kan deze tranen zien” – aldus onze vaak bedrupte voorganger.

Wat een prachtige waarheden, wat een glorieuze toekomst – als u het gelooft! Wanneer wordt u kampioen?!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/04/01/blijdschap-van-de-eeuwige-winnaar/trackback/

%d bloggers liken dit: