Zou Jezus weer naar de hoeren gaan?

Slechts één bedoeling nog heeft God met ons. Had God ons fysiek Jezus gemaakt, dan had niet elk moment in het hart van iedere Christen de vraag hoeven branden: wat zou Jezus doen? Zoals het is, bezwijken ook nadenkende predikers soms voor eenvoudige verleidingen.

Nadat God Zijn Zoon aan het Kruis had opgehangen, had Hij nog maar één bedoeling met de mensen die Hij op het oog had. Het had te maken met een mysterie.

Achteraf wist iedereen zogenaamd altijd alles al, maar zo’n dertig jaar, tussen de dood van Jezus en de ontcijfering door apostel Paulus, bleef het mysterie onopgelost:

“Het hoofd [van Christus] is in de hemel maar de rest van het lichaam is hier op aarde”.  (Dit is niet het mysterie maar de oplossing)

U bent ook niet achterlijk. U deelt de fascinatie voor David Wilkerson, met een lichaam gezegend man die ons verblijdt met religieuze overdenkingen als degene die ik bezig ben voor u te ontcijferen. En u weet, uit ervaring: deze oplossing moet ik niet bloederig letterlijk of vlekkeloos symbolisch nemen. Dit moet ik geloven!

Wij zijn het lichaam van Jezus op aarde, opdat de anderen Jezus kunnen “zien” (zonder het hoofd, dat in de hemelse gewesten is maar met het aardse lichaam verbonden, rechts van de Vader).

Maar de mensen moeten dan wel Jezus zien, niet ons, aldus Wilkerson. Gods laatste bedoeling is dat ieder van ons “ware uitdrukking” van Jezus wordt, geen onware.

Een levenswerk! “What would Jesus do?” hoort ons op de lippen bestorven te liggen en in iedere daad geïncorporeerd te zijn, een volautomatisme “in Christus”:

We moeten alles wat we zeggen en doen in ogenschouw nemen en onszelf afvragen “Vertegenwoordig ik op deze manier Wie Christus is? Is dit wat ik wil dat een zondaar ziet van Hem door mij?”. Zou Christus, in Zijn fysieke lichaam, een pornofilm bekijken? Zou hij een sekswinkel binnengaan? Zou Christus Zijn lichaam op die manier misbruiken? Zou Hij zich laten gaan in overspel, hoererij en zuipfeesten? Zou Hij bedriegen, roddelen, vieze moppen vertellen of liegen? Zou Christus in een leugen leven om daarna te proberen de waarheid te vertellen? Zou Hij proberen om licht te verspreiden terwijl Hij duisternis in Zijn hart heeft? Zou Hij aan anderen vertellen geen overspel te plegen maar het stiekem zelf wel doen?

Een rijk contemplatief leven vol niet geholpen zaadlozingen en eerlijke, echtelijke seks zijn het gevolg.

Zou het? Beschrijft Wilkerson hier niet vooral voorbeelden van berouw na de zonde? Weer naar de hoeren gegaan! Weer me afgetrokken op die pornofilm! Weer de vrouw van de voorganger begeerd! Weer het jonge meisje een Breezer gegeven!

Zou Jezus dit hebben gedaan? Nee!

We moeten continu deze bedoeling van God voor ogen houden – dat wij als Zijn lichaam Hem op een pure en eerlijke manier reflecteren!“, schrijft Wilkerson. Maar Jezus vroeg zich niet steeds af wat Hij zou gaan doen. Jezus handelde. Het goede ging Hem als vanzelf af, het was in Hem vlees geworden…

Ook ons lichaam handelt… maar tot onze schande!

Stel uw hart er op in om een ware uitdrukking te zijn van wie Jezus Christus is” maant Wilkerson. Onuitvoerbare aansporing, alleen maar meer denken. Het lijf intussen…

We zijn Jezus niet en zullen Hem nooit worden. Blijft de vraag waarom Wilkerson zoveel seksuele zonden begaat/beging. De duivel, zoals nota bene hijzelf ons voorhoudt, “is absoluut niet geïnteresseerd om christenen te veranderen in overspelige mensen“.

Des te teleurstellender dat Wilkerson is gezwicht voor de eenvoudiger verleiding van (gedachten aan) seksuele uitspattingen en liederlijkheid. Gelukkig is zijn fysieke lichaam inmiddels verouderd. De duivel heeft minder vat op het verzwakte libido van de oudere man. Wellicht een zegen van God of tegemoetkoming aan de oude dag. Geen navolging naar het type van Jezus, die, zoals algemeen bekend, reeds op 33-jarige leeftijd is verscheiden en opgestegen.

Oudere mannen hebben vaak een vergrote prostaat. Dit leidt tot
pijnklachten bij het plassen en een dunnere stroom. Dit leed is de
fysieke Jezus in elk geval geval bespaard gebleven. Maar David
Wilkerson valt ruim in de doelgroep. Ook het erectiel vermogen – en daarmee de kans op begaan van seksuele zonden – neemt af op hogere leeftijd. Zo komt de natuur het zwakke vlees te hulp, Gods gift om oudere mannen niet al te beschaamd te doen sterven.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/04/14/zou-jezus-weer-naar-de-hoeren-gaan/trackback/

%d bloggers liken dit: