Duivel wijkt niet voor zoete relipraatjes

De duivel lacht om de zoete prevelarijen van charismatisch voorganger David Wilkerson. Ernstiger verweer is nodig.

David Wilkerson is ten einde raad. Overal om zich heen ziet hij lauwe gelovigen die niet doorpakken. Het lijkt wel of ze Gods boodschap niet opnemen…

Met een zeker ongeduld houdt hij hen de verlossende waarheid voor:

We moeten voor eens en altijd begrijpen wat Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft voor altijd datgene weggenomen wat tot aanstoot was in Gods Heilige oog, zodat wij altijd het recht hebben om in Zijn aanwezigheid te komen. We zijn geaccepteerd in de ogen van God en er leeft niets in Gods hart wat tegen ons is!

En dringt erop aan dat mensen nu, zonder verder uitstel, de noodzakelijke stappen zetten:

Verzet geen enkele stap meer totdat u kennis heeft genomen van de effectiviteit van het bloed van Jezus – dat u volledig vergeven bent! Het kruis reinigt ons van alles in de ogen van God.

INPRENTEN, dus niet vergeten, van de bevrijdende waarheid van het geloof is het devies:

Wij vergeten dat nog wel eens, maar God doet dat nooit.

Naïef kind Gods! Hoe goed van vertrouwen is Wilkerson, de tachtig inmiddels nabij! Nog steeds denkt hij dat schaamte en gebrek aan kennis zijn weerspannige schapen beletten ten volle van het geloof te genieten:

U zult misschien zeggen “Mijn hart veroordeelt mij! Ik heb dingen gezegd en gedaan die de Geest zouden bedroeven. Ik voel mezelf onwaardig en de hemelen lijken wel van koper”. Tegen dit alles kunt u het volgende antwoorden: “Maar God is groter dan mijn hart!” (..)

Veel christenen leven met een onnodige angst en bindingen omdat ze de overwinning aan het kruis niet begrijpen. Ze zijn volledig rein in de ogen van God, volledig geaccepteerd door het offer van Christus maar ze weten het niet. Er is helemaal niets wat ons de toegang tot Hem ontzegt behalve onze eigen angst en gebrek aan kennis.

Ik vraag u: u vraagt uw zoon zijn kamer op te ruimen. Hij zegt ja maar doet nee. Hoe vaak moet zich dit herhalen voor u concludeert: hij wil niet?

Ik bedoel: de lauwe gelovigen in David Wilkersons gemeente zijn niet wat ze lijken – dat moet toch onderhand wel duidelijk zijn! De Joodse zenuwarts Sigmund Freud karakteriseerde het type haarscherp, misschien omdat hij zichzelf herkende. Men zondigt gretig en aanhoudend – omdat men dat wil, men wil de lusten botvieren! – en bewijst de ware godsdienst lippendienst door zich na afloop te “schamen” en zichzelf te “straffen” met het gevoel “onwaardig” te zijn.

Sigmund Freud – op de foto bijna even oud als David Wilkerson nu – was zelf niet het ware geloof toegedaan maar kende de streken van de duivel beter dan ‘braafste jongetje van de klas’-Wilkerson

De morele halfslachtigheid van Wilkersons volgelingen is hun neurotisch compromis, uitkomst van de ongelijke strijd tussen duivel en God. In gewone taal: het zelfverklaarde “Ik beter mijn leven niet omdat ik me zo schaam en onwaardig acht voor God. Mijn redding is onbegonnen werk” is hypocriet, laf en half demonisch.

In de mate dat David Wilkerson lippendienst bewijst aan de duivel en meehuilt met de wolven in het bos, d.w.z: zijn volgelingen voorstelt als zielenpieten zonder eigen verantwoordelijkheid, is hijzelf werktuig van de duivel.

Een vijfde colonne bezet de stoelen van de Times Square Church in New York, thuisbasis van David Wilkerson. Pas op! Het geloof vraagt mannen en vrouwen van de daad, niet morele slapjanussen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/04/15/duivel-wijkt-niet-voor-zoete-relipraatjes/trackback/

%d bloggers liken dit: