Trek uw schoenen uit en wees heilig

Een Christen hoeft niet helemaal niets te doen.

Niets frustreert gelovigen-die-iets-willen zozeer als de door God opgelegde passiviteit. Maar het is nu eenmaal zo: we worden niet behouden door eigen inspanningen, God doet het werk.

Alleen mentale inspanningen vraagt Hij van ons: geloven, vertrouwen – dat dan wel voor de volle honderd procent. Het is zoiets als je best doen iets uit het hoofd te leren.

Doe je dat te ingespannen, leidt het tot hoofdpijn. Geloven en vertrouwen gebeurt het best ontspannen (maar wel voor 100 procent). Het gaat om het juiste focus en de juiste concentratie.

Schamel blijft het, als spirituele vulling van een mensenleven. Haarkloverij, dogmatiek en cirkelredeneringen zijn het voorspelbaar gevolg, repetitief gedrag zoals dieren in gevangenschap vertonen.

Deze deprimerende stand van zaken heeft prediker David Wilkerson vaak genoeg herhaald en ook vandaag doet hij dat:

Sta eens stil bij uw eigen getuigenis. Er was een tijd dat u vervreemd was, afgesneden van God door uw goddeloze werken. Wat voor een goed werk heeft u gedaan om dingen goed te maken met Hem? Geen enkel! Niemand is ooit in staat geweest om zichzelf te redden!

Zo is het met alles. Ook heilig worden neemt God voor Zijn rekening:

Zo is er ook niemand ooit in staat geweest zichzelf heilig te maken. We worden dagelijks in de heiligheid van Christus gebracht door geloof alleen, terwijl we erop vertrouwen wat Gods Woord zegt: “Als u in Christus bent dan bent u heilig gelijk Hij heilig is”.(..)

Geliefde, dit alles is een heiligend werk van de Heilige Geest.

Moeten we dan de hele dag geconcentreerd en ingespannen (maar ontspannen) vertrouwen en geloven? Niet helemaal! Mogelijk ter voorkoming van ziekte-uitval geeft, als ik het goed begrijp, God ons permissie voor het doen van één symbolische handeling:

Geliefde heilige, trek uw schoenen uit

Denk niet, door ervaring wantrouwig geworden, dat dit wel weer een geestelijke handeling zal zijn, zoals Mozes bij de berg Horeb niet echt zijn sandalen hoefde uit te trekken. Dit keer is het serieus.

Doe het, in geloof. Het belooft een overweldigende ervaring te zijn!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/04/20/trek-uw-schoenen-uit-en-wees-heilig/trackback/

%d bloggers liken dit: