Laat de Kracht zijn ding doen!

Laat de Kracht een perfecte Jezusimitatie ten beste geven.

Hoewel wij doorgaans zwak zijn, is in ons dezelfde kracht actief welke Jezus uit de dood deed herrijzen.

Daaraan denken maakt draaierig maar is niet nodig. Laat de Kracht zijn ding doen en bemoei u niet met het proces.

Gedraagt u zich keurig netjes, dan is de Kracht met u. Dit is een- voudig vast te stellen.

Ook de Kracht binnenhalen is eenvoudig: geloof in de Kracht en hij komt.

Mensen zonder de Kracht kijken u aan in verbazing:

Gelovigen (..) die boven alle lusten en pleziertjes van de wereld leven. Mannen die van hun vrouwen houden en trouw zijn; vrouwen die niet bedriegen en goede moe- ders en huishoudsters zijn; jonge mensen die zuiverheid beoefenen en afstand nemen van alles wat verontrei- nigt.

Ze moeten wel concluderen:

Daar gaat een Christen die Christus werkelijk tot uit- drukking brengt! (..) Christus alleen, opgestaan en ver- heerlijkt! (..) Van wie de schoonheid en eenvoud van Jezus Christus, de Heer, afstraalt! Daar is iemand die heeft wat ik zou willen hebben – een werkelijkheid die niet kan worden ontkend!”.

Helaas zien de mensen nooit zulke Christenen. U bent er hoogst- waarschijnlijk ook geen een. Niemand ziet een niet te ontkennen werkelijkheid want u manifesteert hem niet. U – en velen met u – hebben de Kracht niet binnengehaald.

Zelfs eerwaarde David Wilkerson, wiens droom ik boven aanhaal, geeft toe:

We hebben genoeg evangelie op de radio en televisie waar drukke christenen hun ding doen.

      maar

Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat wij niet heel vaak de aanwezigheid van de Heer proeven bij elkaar.

Dit hard gelag viel ook moeilijk te ontkennen: Wilkerson zelf preekt al vijftig jaar. Hij barstte nog niet uit in jubelzang over ge- weldige veranderingen door de Kracht.

Nou ja, één keer, in mei vorig jaar:

Vanwege datgene wat ik zie komen ben ik zo enthousi- ast dat ik deze woorden nauwelijks kan opschrijven. Onbekende, bescheiden en nederige jonge mannen en vrouwen van God worden op een wonderbaarlijke ma- nier aangeraakt en gezalfd. Ze hebben een bovenna- tuurlijke missie ontvangen om “door te zetten – en te herstellen!”

Maar dat was vooruit fantaseren. Van het religieus front is het nieuws doorgaans: weer aanhoudend slecht, stemming bedrukt.

God denkt in millennia, moet u maar denken. Grote gebeurte- nissen hebben honderdduizenden jaren nodig om ons te bereiken, hoewel ze feitelijk al begonnen zijn.

Vertrouw op de Kracht. Doe niet zelf Jezus na. Laat de Kracht zijn ding doen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/04/26/laat-de-kracht-zijn-ding-doen/trackback/

%d bloggers liken dit: