Een kampioen geloven verlaat de ring

Niemand zal de daden van David Wilkerson vergeten en God hem verheffen op Zijn stoel rechts van Hem.

De begrafenis van David Wilkerson moet “glorieus” geweest zijn, hoewel het stortregende en een koude wind het zeil van de tent waarin de kist ter aarde werd besteld deed opbollen en soms slaan met een geluid dat leek op een gesmoorde kreet – en hoewel “glorieus” nu net het woord was waarvan David Wilkerson tijdens zijn leven de betekenis niet begreep.

David Wilkerson in zijn graf
Wanneer de brem nog maar iets geler was
en niet de regen zo hardnekkig stralen
aan stralen toevoegde, kon ik het ras-
echte genot van mijn kamperen halen

uit dit verblijf in zwarte heidegrond
in een ten naastebij verdronken kist.
De herten ruiken op een afstand lont,
de zon verplaatst zich aan het firmament

en gaat tot overmaat van ramp nog onder.
Ik lig mij in te leven in het wonder.

De lezer dreigt weer in mijn droom te staren.


Zijn intimi zongen het bekende lied dat de Heer spoedig komen zou: “Spoedig, zeer spoedig zullen wij de Koning zien! We sterven hier niet meer maar we zullen de Koning zien!”.

Wat heeft zijn leven betekend? Veel! Zoon Gary, als voortzetter van het bedrijf en zoon misschien geen neutrale bron, spreekt van “een erfenis van miljoenen geraakte levens”.

Nu is “geraakt” nogal vaag – passend bij Wilkerson, die een eigen Tale Kanaäns sprak. Ook wie zich in afschuw afwendt is “geraakt”.

Geschat 3000 NGO’s zijn actief op Haïti, een daarvan is van David Wilkerson, gefinancierd door u! Wel duizend kinderen voorzag Wilkerson tijdelijk van eten en drinken. En liet huizen neerzetten voor enkele slachtoffers van de aardbeving van 2010.

Zijn medewerkers brengen de ontheemde Haïtianen ook Wilkersons woord. Niets kan meer welkom zijn in dit humanitair rampgebied. Meerdere gezinnen bewonen vaak 1 tent in provisorische tentenkampen. Verkrachting is schering en inslag, melden Amnesty International-rapporten.

Misschien beteren de overwegend Christelijke Haïtianen – van oudsher Rooms-Katholiek, maar het Protestantisme is in opkomst – hun leven en verdrijven de voodoo-elementen en verkeerde geloofsovertuigingen verantwoordelijk voor dit verkeerde gedrag.

Los daarvan zal David Wilkerson herinnerd blijven worden om zijn enorme geloof: “Broeder David”, zoals hij graag genoemd werd, stond letterlijk bekend bij miljoenen mensen vanwege zijn ongelimiteerde geloof“.

Hij geloofde dat God een drugsverslaafde kon bekeren en God deed dat vervolgens soms.

Hij geloofde dat God een kerk kon stichten hartje New York en die kerk kwam er.

Hij geloofde dat hij van zijn vrouw en kinderen kon houden – en God deed hem hierin slagen.

Zo is God. Zo toont zich de kracht van een kampioen geloven.

Ook richtte David Wilkerson vele bedieningen op. Complete generaties werden door zijn prediking lid van het leger bergmannen klaar voor de Jongste Dag:

Een complete generatie [jonge mensen] werd geïnspireerd dat hun levens uitmaakten voor God. (..) Zijn boeken bewogen complete generaties van lezers naar een leven van heilige toewijding in Christus.

Is er een sterker bewijs dat God de wijsheid van de wereld beschaamt?

Ook was Wilkerson bescheiden. Hij ging niet, zoals Billy Graham, in op uitnodigingen van wereldleiders hem te mogen ontmoeten. Alles wat hij bezat, zou hij hebben afgestaan aan een arme wees of weduwe.

David Wilkerson leefde zijn leven ten volle, in gehoorzame toewijding aan God en met een radicale liefde voor Jezus, waarover wij uit piëteit niet uitweiden.

Enige probleem was eigenlijk dat hij God niet vertrouwde.

David Wilkerson laat een vrouw en vele kinderen en kleinkinderen na, naast miljoenen verweesde, door hem tot de Heer gebrachte Christenen. Zijn blog zal hen, in de korte tijd ons nog gegeven, tot steun zijn.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/05/04/een-kampioen-geloven-verlaat-de-ring/trackback/

%d bloggers liken dit: