De HERE redde u en leide u weg van den boze

Deze boodschap is speciaal bedoeld voor u. De Heer redde u uit de klauwen van dwaalleraren.

 

De Heilige Geest bewoog mij Lucas 11 te lezen, waar het getuigenis staat van Jezus die dorre schriftgeleerden tot de orde roept. Eerst gaf ik geen gevolg aan de beweging. Maar de Geest bewoog mij opnieuw en ik deed het alsnog.

Daarna zei een Stem, het leek opnieuw de Heilige Geest: “Schrijf een tekst. Een verdwaald gelovige en matig vertaler zal hem lezen. Hij heeft deze aanraking Gods nodig”.

Daarom: iemand die dit leest is hopeloos verkeerd bezig!

Zoals Jezus zei:

Ach, jullie farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie! Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie farizeeëen, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’

Bent u degeen die God bedoeld heeft? Antwoordt niet te snel “Ik ben het niet!”. Reageert u bijvoorbeeld slimmig (als een echte schriftgeleerde): “Ik ben geen farizeeër”, lees dan verder:

Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’ Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, wetgeleerden! [enz]’.

God laat me echt niet voor niets Lucas 11 lezen en hintte niet voor niets dat iemand die dit leest deze boodschap behoeft. Past de schoen u echt niet? Weerstreef God en de gevolgen zijn voor eigen rekening!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/05/27/de-heer-redde-u-uit-de-klauwen-van-dwaalleraren/trackback/

%d bloggers liken dit: