Wordt geen karikatuur van uzelf

Je kunt niet wijze lessen naast je neerleggen zonder ongeloofwaardig te worden.

Leest u de ‘dagelijkse devoties‘ van David Wilkerson met interes- se? Dan heeft u mogelijk een geloofwaardigheidsprobleem.

Deze week vertaalt diens vertaler – ondanks een berg onvertaalde nagelaten teksten – de dagelijkse devoties van 8 en 9 oktober 2009 voor de tweede keer in het Nederlands (niet gewoon voor de tweede keer plaatsen, maar na een nieuwe vertaling, die echter niet bijzonder veel beter, misschien zelfs slechter is).

Als u in 2009 geïnspireerd werd door David Wilkerson, neem ik aan dat u het niet bij lezen gelaten heeft. Het heeft iets in uw leven veranderd.

Wat niet goed mogelijk is, na het lezen van de nieuwe vertaling van de Wilkerson-devoties van 8 en 9 oktober 2009 vandaag, is de re- actie: “Wat ik me daar toch lees, lieve, moet je horen, zeer stich- tend!”.

Dat riep u anderhalf jaar geleden al. De vraag is: wat heeft u ver- volgens gedaan.

8 oktober 2009 (/gisteren) hield Wilkerson u voor: (a) als Christen heeft u reeds vele bevrijdingen door God meegemaakt (b) breng deze actief in uw herinnering en overdenk ze, dit helpt.

9 oktober 2009 (vandaag opnieuw vertaald) preciseerde Wilker- son waartegen dit herinneren helpt:

Het is voor onze eigen bestwil dat God ons opdraagt om dingen te herinneren en te gedenken. Onze herinne- ringen aan vroegere bevrijdingen helpen ons om ons geloof op te bouwen voor datgene waar we op dit mo- ment doorheen gaan.

God hecht er nu eenmaal groot belang aan dat wij bepaalde men- tale handelingen – herinneren, overdenken, geloven, vertrouwen – verrichten. Hij redt ons niet rechtstreeks, maar pas na een menta- le handeling onzerzijds.

‘U vroegere bevrijdingen te binnen brengen’ is een voorbeeld daarvan. Het is een vorm van geloof “opbouwen” (vergelijk ‘le- vens verdienen’ in een game). Met een “sterker” geloof bent u beter bestand tegen “waar u nu doorheen gaat”, zoals daar bij- voorbeeld zijn:

God heeft een uitweg uit iedere situatie. U moet Hem alleen vol- doende geloven (het geloof en de moed hebben om op en in Zijn overwinning te staan).

Wel, hoe staat het er voor?

Heeft u een sterk geloof opgebouwd afgelopen anderhalf jaar? Heeft u inmiddels recente bevrijdingen toegevoegd aan vroegere?

Vervult de herinnering aan 8 en 9 oktober 2009 u met vertedering en dankbaarheid? Hoe groen in het geloof was u toen nog! Hoe dronk u Wilkerson’s woorden in! Het lijkt misschien eeuwen ge- leden. Hoe veranderd is uw leven sindsdien! De zwaarte, de som- berheid en depressie zo kenmerkend voor de onvolledige Christe- nen voor wie Wilkerson zich inzet – ze zijn verdwenen!

Als dit allemaal niet zo is, verliest u gezicht. “Gelovige op wieltjes” noemden katholieken vroeger dat. U wilt niets. U doet interessant met ‘geloof’. Ga een ander lastig vallen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/01/wordt-geen-karikatuur-van-uzelf/trackback/

%d bloggers liken dit: