Kostbaar bloed

Zat het goed tussen God en David Wilkerson?

Najaar 2009 was een duidelijke bekoeling merkbaar in de verhouding tussen God en David Wilkerson. De Heilige Geest, die altijd zo vrijmoedig tot hem sprak – woorden welke Wilkerson onmiddellijk aan ons en de wereld doorgaf – deed plots opmerkelijk koel tegen de bevlogen prediker.

Destijds hadden wij er vertrouwen in dat Wilkerson de Heilige Geest zijn hart zou laten onderzoeken op de daar aanwezige zonde(n).

Inmiddels is Wilkerson dood. Zijn Nederlandse bezorger herplaatst sindsdien vooral oude overdenkingen, slordig opnieuw vertaald. Dit in tegenspraak met zijn mededeling, koud een week na het overlijden, zijn blog voort te zetten omdat er nog veel onvertaald en ongepubliceerd materiaal van Wilkerson in de nalatenschap was.

Het is mij niet bekend wanneer de vandaag vertaalde overdenking oorspronkelijk geschreven is maar ook uit deze overdenking slaat een koude wind van Godverlatenheid je in het gezicht:

Dit is een woord die mij gegeven is door de Heilige Geest: (..) 1. Grijp u vast aan de verbondsbelofte in Psalm 46:2 (..) 2. Lees en geloof Psalm 62:5-7 (..)  3. Hier is het hart van dit alles, het geheim van het over- winnend gebed die iedere heilige in de geschiedenis geleerd heeft: HET UITSTORTEN VAN HET HART TEGENOVER DE HEER.

Van de laatste wenk is niet duidelijk of hij van de Heilige Geest of David Wilkerson afkomstig is. Het schrijven in hoofdletters is vaak de manier waarop David Wilkerson aangeeft dat hij iets belangrijk vindt. Voor de alwetende Heilige Geest spelen zulke gradatiekwes- ties natuurlijk niet.

Maar mogelijk gaf Hij Wilkerson typografische aanwijzingen mee of maakte op een andere manier duidelijk wat Wilkerson bijzondere nadruk moest geven, met het oog op dovemansoren onder de lezers.

Het is te hopen, want in het andere geval is het een nieuw voorbeeld van menselijke aanmatiging.

Ik neem wel aan dat het krakkemikkige Nederlands voor rekening van de vertaler of Wilkerson komt. Want hoewel God van ‘dwazen’ (in het oog der wereld) houdt, is Hij het Zelf niet.

Hoe koel gaat het Opperwezen in de tekst om met Zijn trouwe dienaar! Dit is niet vrijmoedig of gemeenzaam te noemen. Waar zijn de overstromende blijdschap, de intimiteit en vrije conversatie kenmerkend voor een bloeiend geloof?!

Een sterk gevoel van wanhoop stijgt als een koude nevel op van de pagina. Tot wie richtte Wilkerson eigenlijk zijn woorden?

God hoort en beantwoord u als Hij ziet dat u bereid bent u af te sluiten van alle wereldse stemmen. Gooi alles van uw hart, giet uw ziel uit voor Zijn aangezicht en vertrouw erop dat Hij u antwoord. De tijd is gekomen voor gebrokenheid voor de Heer, voor een geloof die geboren is vanuit een berouwvolle voorbede. Volg deze bijbelse weg en God zal u horen en verhoren.

We hopen dat alles op tijd goed is gekomen maar zijn er niet zeker van. Het zal de eerste dwaalleraar niet zijn die slecht aan zijn einde komt.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/12/kostbaar-bloed/trackback/

%d bloggers liken dit: