Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Vooral de eerste twee regels van dit versje zijn bekend en worden vaak aangehaald. Ze wijzen op het menselijk vermogen zich onnodig of overmatig zorgen te maken. De praktische wenk: wees alert op je vatbaarheid voor onnodige paniek, laat de angst niet met je op de loop gaan!

Een aantal mensen heeft de herkomst van het versje onderzocht. Men vond een Engelse tegenhanger:

Too often we suffer most sorely
and thereby feel most poorly
from dreaded aches and pains.
mogelijk Thomas Chatterton (1752-1770)

En de achterliggende gedachte is ook al te vinden bij Montaigne (1533-1592):

Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu’il craint
(‘Wie het lijden vreest, lijdt al door wat hij vreest’).

Het zou me niet verbazen als in alle culturen wel zo’n versje of spreekwoord aan te treffen is. Het inzicht is universeel. Strijders zullen bijvoorbeeld hun eigen angsten moeten leren hanteren – anders bekopen ze het met de dood. In onze doorgaans veel minder heftige levens ontdekken velen de waarheid ervan op andere gebieden.

Net willen we overgaan tot de orde van de dag, komt David Wilkerson binnengestormd. Deed hij dit twee jaar geleden niet ook al? Ja, op 21 juli 2009! Begint vandaag precies hetzelfde verhaal! Adam, Petrus, Jona, Mozes, Jacob, David, de hele bijbel komt voorbij!

Het gaat over onnodige angst maar welk punt hij nu wil maken…Niet het inzicht van het versje in elk geval, een aansporing tot reserves ten aanzien van angst als raadgever. Wilkerson zoekt het niet gelijkvloers (ken jezelf) of hogerop (verbeter jezelf) maar lager (de duivel made me do it)!

De aanklager wacht af, als een gier, tot het moment komt dat u op een af andere manier de fout in zult gaan. En dan gebruikt hij elke leugen om te zorgen dat u op zult geven, om u ervan te overtuigen dat of God te heilig is of dat u te zondig bent om nog terug te keren naar Hem. Of hij maakt u angstig omdat u niet perfect genoeg bent of dat u nooit uw fout te boven zult komen

zwarte ketel
Nou, de grootste onnodige bangmaker is die Wilkerson zelf! Man!

Zelfreflectie is daarbij, zacht gezegd, niet zijn sterkste kant. Hoe kan het ook: hij heeft zijn zelf lang geleden bij het grofvuil gezet! Vanaf dat moment blazen God en duivel de kale bast van zijn persoonlijkheid aan, een holle boom die gedurig kraakt onder rukwinden, kinderen opschrikt uit hun slaap en huilend naar hun moeders rokken snellen doet. Man!

David Wilkerson schrijft een overdenking

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/14/waarom-makkelijk-doen-als-het-moeilijk-kan-the-sequel/trackback/

%d bloggers liken dit: