Jezus staat nog steeds bij je

Een mens heeft zekerheden nodig, althans sommige.

Zekerheden heb je in soorten en maten: stoere, bescheiden, grote, kleine, saaie en spectaculaire.

1 = 1

Zoveel is zeker. Zo’n lege logische zekerheid krijgt de handen ech- ter niet op elkaar; zij verleidt al evenmin om de vingers aan de mond te zetten.

Om effect te bereiken heeft een zekerheid inhoud nodig:

  • God heeft altijd gelijk (God is de Waarheid)
  • God is Goed
  • God is Liefde
  • De Nederlandse vertaler van David Wilkerson zal nooit zijn belofte (mei 2011) nakomen om de nalatenschap van David Wilkerson te vertalen.

uitfluiten

Met zulk een waarheid kun je thuiskomen.

Geestelijke nood
Volgens sommigen – ook Christenen met alle uiterlijke kenmerken van rechtschapenheid – getuigt de behoefte aan in doosletters ge- goten zekerheden van onzekerheid en psychische nood, het tegen- overgestelde van wat je zou denken. Hoe zekerder de zekerheid, hoe groter de –  overschreeuwde – twijfel.

doosletters

Ik weet het niet. Sommige mensen zijn in alle oprechtheid dom.

Bokkensprongen
Een ding is zeker: David Wilkerson, de man Gods, is van de super- zekerheden. Hun inhoud is soms echter merkwaardig, zoals die van vandaag, ook 22 juli 2009 al eens verkondigd:

  • Jezus wil dat we Hem vertrouwen.

Wat moet je daar nu mee? Let wel: David zegt niet dat Jezus te vertrouwen is maar dat Jezus blijken van ons vertrouwen in Hem wil zien: “Er was slechts een les die geleerd moest worden, eentje maar. Het was een simpele les, niet een of andere diepe, mystieke les. Jezus wou simpelweg dat zij Hem vertrouwden als hun Heer, in iedere storm van het leven“. Dus regelt Hij soms situaties die de mogelijkheid bieden dat vertrouwen te tonen.

Een voorbeeld
Seksueel geweld wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet als oorlogswapen, bijvoorbeeld in het overwegend Christelijke Oost-Congo. Het ontwricht de samenleving.

Echtgenoten worden in hun eer aangetast en sturen hun verkrach- te vrouw weg. En als zij het niet doen, doet de gemeenschap het wel. Om die reden verzwijgen veel vrouwen het gebeurde. De weg- gestuurde vrouwen leven in armoede. Sommige baren het kind van hun geweldpleger. Het leven van een niet in liefde verwekt kind begint onder een ongunstig gesternte. Natuurlijk heeft het niets misdaan, ook al lijkt het uiterlijk op zijn vader.

De werkelijkheid is geregeld nog gruwelijker. Daders mishandelden het inwendig lichaam van de vrouw. Bedenk dat het we het hebben over seksueel geweld als oorlogswapen. Hoogbejaarde vrouwen werden het slachtoffer. De inwendige mishandelingen leidden tot verklevingen. Getroffenen zijn door de heftige pijnen nog tot wei- nig in staat. Alleen medische behandeling biedt uitkomst. Maar die is in Congo DRC voor weinigen voorhanden.

Wat wil David Wilkerson dat een Christelijke vrouw in dergelijke testsituaties doet? Op Jezus vertrouwen! Naar analogie van de discipelen in hun boot in de storm: “Waar was Jezus? Hij stond bovenop de bergen die over de zee heenkeken; Hij was er en bad voor hen dat ze niet zouden falen voor deze beproeving, Jezus wist dat Zijn discipelen hier doorheen moesten gaan“.

Jezus is er ook als u te horen krijgt terminale kanker te hebben. Jezus is er altijd op hoogtepunten van angst. Eén zekerheid moe- ten Christenen zich op zulke momenten niet ontzeggen:

Een simpele les, niet een of andere diepe, mystieke les. Jezus wou simpelweg dat zij Hem vertrouwden als hun Heer, in iedere storm van het leven. Hij wou simpelweg dat ze hun moed en ver- trouwen [in juli 2009 ook: hun vreugde, hun overtuiging, hun ge- loof] zouden behouden, zelfs in het meest duistere uur van hun beproeving. Dat is alles!

Inderdaad een simpele les, makkelijk te onthouden! Een echte superzekerheid!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/16/jezus-staat-nog-steeds-bij-je/trackback/

%d bloggers liken dit: