Christelijke zorgeloosheid

“Hebben ze geen Vader die in de hemel is? Geloven zij niet dat Hij van hen houdt? Heeft Hij hen niet verteld dat Hij al hun noden kent? Geloven zij niet dat Hij die de vogels en de gehele dieren- tuin van voedsel voorziet ons ook zal voeden en kleden? Hoe kunnen ze zich zo’n zorgen maken terwijl ze weten dat Hij alle macht, rijkdom en middelen heeft om te voorzien in de noden van de gehele schepping? Zouden ze hun hemelse Vader beschuldigen van verwaarlozing, alsof Hij niet trouw zou zijn aan Zijn eigen Woord?”. [spelfouten gecorrigeerd en iets geredigeerd; PP]

Deze vragen schrijft man Gods David Wilkerson vandaag verwarde engelen toe.

Maar de prediker lijkt vooral zelf in de war.

Wilkerson, niet onbekend ex-spreker in tongen en -oproeper tot geloof, herhaalt zijn overbekende pleidooi het leven aan God over te laten, door hem ‘God vertrouwen’ genoemd, vergezeld van zijn vaste toezegging dat God dan het ellendig leven van betrokkene een positieve wending zal geven.

Eigenlijk is Wilkerson dood. Zijn vertaler vertaalt oude overden- kingen opnieuw, onmachtig zijn belofte na te komen Wilkerson’s nalatenschap te vertalen. Misschien deed hij, overmand door e- moties, zijn toezegging kort na het overljden van Wilkerson (27 a- pril jl.) ondoordacht.

Maar men weet hoe het gaat als beloften niet worden waarge- maakt: mensen blijven nog millennia wachten.

Het objectieve geloofsfeit dat niemand zijn/haar leven in eigen hand kan nemen – “Pieker er niet over en maak u geen zorgen over wat er morgen eventueel zou kunnen gebeuren. U kunt er niets aan veranderen“- maakt de keuze voor nietsdoen de enige, als het al een keuze mag heten.

Waarom wijken sommige Christenen hiervan dan toch af? Waarom maken zij zich bijvoorbeeld zorgen om hun financiën?

Mijn gok is dat deze Christenen in (financiële) nood zijn.

Wilkerson beweert terecht dat God in alle noden voorziet –  “uw hemelse Vader zal er voor zorgdragen dat u voorzien wordt van alle essentiële dingen in het leven” en “ze weten dat Hij alle macht, alle rijkdom en alle middelen heeft om te voorzien in alle noden van de gehele schepping” – maar hij vertelt niet dat die rijkdom geestelijk is en God noden beperkt opvat, althans wat vol- gelingen van Wilkerson betreft. Gegarandeerd zijn slechts:

Mensen in een sociaal pension – belangrijke doelgroep van David Wilkerson’s bediening – zijn volgens deze definitie “voorzien van al het essentiële”. En anders is er altijd nog de voedselbank.

David Wilkerson, in een pak

Zoals gewoonlijk is Wilkerson gebrand op Christenen die anders denken dan hijzelf: “Ik vraag me soms af of de engelen niet ver- bijsterd zijn door alle zorgen en ongerustheid bij diegenen die beweren dat ze in God geloven en op Hem vertrouwen.

En verwart hij liefde met gevoelloosheid:

Voor wie het niet begrijpt: een kind is ’s avonds bang van de scha- duw van bewegende takken voor het raam:

  • God: “Lieve kind, je hoeft niet bang te zijn. Het zijn maar schaduwen van takken”
  • David Wilkerson: “God gebied je niet bang te zijn”

Maar wie zijn ellende graag per decreet anderen als zegening voorhoudt, kan veel prestige ontlenen aan dit geloof, althans onder broeders en zusters in ellende. Hoewel…onderling concurreert men scherp en geen middel wordt geschuwd om zich boven bijna-gelijken te verheffen, desnoods verzonnen ‘verwarde engelen’. Maar doorgaans volstaat Bijbelteksten misinterpreteren.

Eerder gepubliceerd op 20 november 2009, datum van eerste vertaling van de ‘oorspronkelijke’ overdenking.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/21/voedselbank/trackback/

%d bloggers liken dit: