Word prediker in plaats van (dood) schaap

Iedereen kan beter prediken dan David Wilkerson maar uit gemakzucht en kuddegeest loopt men achter de eerste de beste herder aan.

Onlangs citeerde ik David Wilkerson, enkele jaren voor zijn over- lijden op bezoek in Nederland:

Alleen al uit de voormalige Sovjet-Unie worden 200 kofferbom- men vermist. Zo’n nucleaire kofferbom kan overal tot ontploffing worden gebracht, in Amerika, maar net zo goed in Engeland, Pa- kistan of Nederland. Denk ook eens aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en aan de dreiging die er naar het Westen uitgaat van Noord-Korea en China. (..) Daar komt bij dat het Westen, door de gigantische troepenmacht in Irak en elders, maar heel matig beschermd is“.

Ik zie in uw land rampen en crisissen, maar God heeft het laat- ste woord. (..) De andere kant is dat de Bijbel bepaalde oordelen voorzegt die onafwendbaar zijn“.

Angstzaaien zoals van deze prediker bekend.

Dus verrast het niet als deze geheugenloze man, aangewaaid door religieuze wanen, zich vandaag (of, nou ja, 20 november 2009
werd zijn betoog ook al eens vertaald) opwerpt als autoriteit in het vertrouwen op God. Een beetje als: “Hoewel God morgen de a- toombom laat vallen, is er geen reden tot ongerustheid. God zorgt voor u”.

Zelfs als ‘geruststellende herder’ slaat David Wilkerson een mod- derfiguur.

Andere terugkerende preekfiguur van deze ridder van de koude rillingen is ‘Bijbel verbeteren’. Zegt de Bijbel “Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen”, verbetert Wilkerson:

In de[ze] simpele woorden gebied Jezus ons “Pieker er niet over en maak u geen zorgen over wat er morgen eventueel zou kun- nen gebeuren. U kunt er niets aan veranderen, en al helemaal niet door u er zorgen om te maken. Wanneer u zo doet doet u hetzelfde als de heidenen doen”.

Als een lezer de korte, heldere Bijbelzin niet snappen kan, waarom dan wel de langere van Wilkerson (die God’s woord al doende aanvult/verrijkt met eigen inzichten)? Inzichten zoals over zijn specialiteit, de geestelijke wereld:

Daarna voegt Jezus er aan toe “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken wor- den” (Matteüs 6:33). Met andere woorden, u dient door te blijven gaan van Jezus te houden. U dient door te zetten en al uw zorgen op Hem te werpen, u dient te rusten in Zijn trouw

Oftewel: doe niets / iets onuitvoerbaars / iets in geestelijke trant.

De echte religieuze vraag is: waarom zijn zijn volgelingen niet voor zichzelf begonnen? Ik gaf het antwoord boven al. Maar dingen hebben zelden één oorzaak.


Zo is denkbaar dat Wilkerson in zijn jonge jaren, door zijn vele praten tijdens het onderricht worden, het woord ‘lekenprediker’ verkeerd heeft verstaan. Sindsdien balsemt of tuchtigt hij, als volleerd lijkenprediker, geesten.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/21/word-zelf-wilkerson/trackback/

%d bloggers liken dit: