De wonderen zijn de wereld nog niet uit

God is bezorgd hoe het met u gaat.

Op elk moment gebeuren op vele plekken van de wereld vele din- gen tegelijkertijd. Welbeschouwd gebeurt er nooit ergens niets. Stilstand is ook een gebeurtenis, als je beseft dat op die plek ook weleens beweging is. Dan wordt het tijdelijke stilstand, ogen- schijnlijke gebeurtenisloosheid, gespannen afwachting.

Wat ook zo vreemd is: als twee mensen tegenover elkaar staan, ziet de ene de ander en de ander de een – maar nooit zien ze wat de ander ziet! Zoals hun blik op de wereld altijd links en rechts on- merkbaar traag verouderende uitsteeksels te zien geeft: hun ar- men, onvervreemdbaar de hunne, tot de dood erop volgt of een is- lamitische terrorist ze afhakt (waarop de kans in deze Einddagen aanzienlijk toegenomen is).

De gewoonste dingen hebben hun raadselen. Je kunt een groeiende plant bekijken op subatomair niveau, op atomair niveau, op dat van de moleculen, de plantenfysiologie, het ecosysteem…

         

God ziet alle niveaus elk moment. Alle ellende, elk plezier. Alle sterven, elk nieuw leven. Vanaf het begin tot aan het eind der tij- den.

Wat zou God bezighouden? Het antwoord dat u verwacht, is: al- les in gelijke mate. Maar er is het probleem van het kwaad. Oor- logen, overstromingen, zonde. David Wilkerson, de overleden o- vervloedig prediker, mocht zijn gehoor graag wijzen op ellende die men mogelijk over het hoofd gezien had:

De hele wereld beeft momenteel vanwege de uitbraak van terrorisme en calamiteiten die wereldwijd gebeu- ren. Elke dag worden we wakker en horen we weer over een nieuwe ramp. Sommige waarnemers zeggen dat we getuigen zijn van het begin van een Derde We- reldoorlog

Eerst bliezen terroristen treinen op in Spanje, en daar- na vond een grote hoeveelheid mensen de dood tijdens treinexplosies in India. In Pakistan verwoestte een desastreuze aardbeving complete steden en het liet duizenden mensen dakloos achter, hongerig en ver- wond. In het Verre Oosten lijden velen nog steeds onder de gevolgen van de tsunami.

Toen volgden er verschrikkelijke rampen in Amerika. Eerst teisterden orkanen van niet eerder gemeten om- vang herhaaldelijk de staat Florida – en toen sloeg Ka- trina toe. Amerika keek toe hoe een van zijn grootste wereldstedelijke gebieden bijna van de kaart geveegd werd, samen met andere belangrijke steden langs de Golfkust. Afgelopen weken hebben er enorme branden gewoed in het Zuiden en Westen, waardoor duizenden hectaren grond in Texas, Oklahoma en California in vlammen opgingen.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis zijn er zo veel verterende vuren en razende orkanen geweest. Toch gebeurt deze omwenteling niet slechts hier. De aarde heeft te maken met een nog niet eerder gemeten we- reldwijde opwarming, met reusachtige overstromin- gen, overweldigende stortregens en orkanen tot ge- volg.

Kim Jong Il jaagt ernaar tenminste zeven nucleaire bommen voor oorlogsdoeleinden te produceren, terwijl hij toestaat hoe zijn lijdende, onderdrukte volk omkomt van de honger. Het wereldleiderschap lijkt beschaamd in hoe het de bedreigingen van deze gestoorde man naar andere volken probeert te stoppen.

Ondertussen is er een andere boosaardige, door de dui- vel bezeten dictator, met veel macht gezeten in Iran; nóg een natie dat haast heeft met het produceren van nucleaire bommen. Deze dictator en zijn krankzinnige mullahs zeggen vol trots dat ze Israël zullen vernietigen door het gehele volk in de vergetelheid te laten raken. Ondertussen blijven ze komen met bedreigingen naar de rest van de wereld om zich niet te bemoeien met hun nucleaire plannen en ze waarschuwen dat ze de toe- voer van olie zullen stopzetten voor een ieder die het wel probeert.

En dan is er het meest recente beangstigende nieuws dat Israël is gekomen met vergeldingsacties tegen Ga- za en Libanon. Het conflict daar verspreidt zich razend- snel, met raketten die aan beide kanten inslaan en bur- gers per tientallen tegelijk doden. De hele wereld houdt zijn adem is als het naar de nieuwsberichten kijkt en het vreest een volledige oorlog in het Midden-Oosten.

Maar mocht u, geliefde broeder of zuster, nu denken dat God zich hier, net zoals Wilkerson, druk om maakt, dan vergist u zich.

God is vooral bezorgd om u:

Wat is Gods grote bezorgdheid temidden van het “we- reldwijde schudden”? Zijn het misschien de gebeurte- nissen in het midden-oosten? Nee. De bijbel vertelt ons dat Gods visie gericht is op Zijn kinderen: “Zie, des HE- REN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goeder- tierenheid hopen” (Psalm 33:18).

Onze Heer is zich bewust van elke beweging van ieder levend wezen hier op aarde. Maar toch is Zijn blik pri- mair gericht op het welzijn van Zijn kinderen. Hij richt Zijn ogen op de pijn en nood van elk deel van Zijn gees- telijk lichaam. Simpel gezegd, alles wat ons raakt is Zijn zorg.

Aldus dezelfde Wilkerson op 2 december 2009. Officieel in geen zinnig kader heeft zijn Nederlandse tekstbezorger de overdenking vandaag opnieuw op het Nederlandse Wilkersonblog geplaatst, mogelijk voor diegenen onder u die niet opletten tijdens het lezen. Ook dat laatste is een grote zorg van God. Het zou me niets verba- zen als Hij uiteindelijk achter de herplaatsing zit.

Wilt u de tekst dit keer daarom met aandacht lezen?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/29/de-wonderen-zijn-de-wereld-nog-niet-uit/trackback/

%d bloggers liken dit: