Een moordgeloof

Geloof doodt de ellendige vijand.

Ten tijde van beproevingen en verleidingen komt satan met zijn leugens naar ons toe“, schrijft de overleden David Wilkerson van- daag tot ieder’s verbazing.

De arme duivel verzorgt namelijk óók al onze verleidingen. Wilker- son laat hem dus alle rollen vervullen in deze scène.

In zulke “woestijnperioden“, zoals Wilkerson het 4 december 2009 nog noemde, toen hij zijn betoog van vandaag al eens hield (de situatie is onverminderd bedroevend), liegt de duivel dingen als:

Je bent omsingeld en er is geen uitweg. Er zijn grotere dienaren dan jou die opgegeven hebben in dezelfde om- standigheden. Het is nu jouw beurt om neer te gaan, je bent een mislukkeling want anders zou je niet in deze situatie zitten. Er is iets mis met jou en God is ontevre- den over jou.

Het zoveelste bewijs geleverd: wat een rechtschapen man was Wilkerson! Het lukt hem gewoon niet een beetje een overtuigende duivel neer te zetten. Daarvoor ontbrak hem de zondige verbeel- ding! 

Want welk een slappe tekst geeft hij de duivel mee. Je moet wel ver heen zijn om je daardoor te laten overtuigen: “Er zijn grotere dienaren dan jou die opgegeven hebben in dezelfde omstandighe- den” en “Het is nu jouw beurt om neer te gaan”.

Dat is geen verleiding tot zonde, maar een nadrukkelijke aankon- diging ‘ik ben de duivel, ik ga nu doen waarvan ik bekend ben: jou proberen te laten zondigen. Daar komt mijn poging”.

Ver heen zijn Wilkerson’s volgelingen. Ze hebben geen duivel nodig om gedeprimeerde gedachten te hebben (niet bovenstaande prut maar echte zelfbeschuldiging). Hun leven is een permanent tra- nenbal.

Voor de vorm geeft Wilkerson zijn oud recept hoe uw leven over een andere boeg te gooien. Maar daar moet u toch niet aan den- ken! Wat zou u aanmoeten!

Dat recept is: geloven. Natuurlijk! Geloven uit volle macht. Gelo- ven met volle kracht. U weet wel – wat u niet doet.

Geloven…dat God in een nacht 185.000 man voor u kan doden (zoals Wilkerson vermeldt) of vergelijkbare staaltjes machtsver- toon kan laten zien. Geloof als wapen: met geloof kunt u de duivel verslaan. Geloof als breker van God’s almacht: zonder uw geloof is God machteloos. Geloof als begin zonder einde: zonder geloof heeft geloven geen zin.

zonder geloof heeft geloven geen zin

Geloof toch eens.

U heeft het al zo vaak gelezen. En wie paraderen zielsongelukkig voor ons: koning en koningin van het tranenbal!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/06/30/uw-moordgeloof/trackback/

%d bloggers liken dit: