Overwinnende Christen weer onthoofd

Een weerstrevende wereld gaat ten onder, maar niet zonder slag of stoot. Het zal geschieden zoals door David Wilkerson gezien. U boft! U behoort in beginsel tot de gelukkigen. Lees het volgende aandachtig (bevat géén schokkende beelden).

           

David Wilkerson voorspelt in de regel bloedige
agressie van de kant van de vijand/God

God heeft de wereld al eens vernietigd. Dat was uit teleurstelling. Opnieuw is Hij teleurgesteld. Dit keer gooit Hij het over een andere boeg.

Genadeloze onthoofding van Christenen
God volgt de lijnen van Marx’s Verelendungs-theorie. Volgens Marx zou en moest het eerst veel erger worden voor het beter werd. Arbeiders overal ter wereld zouden op het dieptepunt zeggen: we hebben niets meer te verliezen, slechter dan dit kan niet, dan maar de revolutie. Zoiets.

God’s tactiek is vergelijkbaar, maar Zijn motivatie verschilt. Marx meende een wetmatigheid ontdekt te hebben, oorzaak en gevolg. Marx juichte de ontwikkelingen toe maar had er niets over te zeggen, het voltrok zich noodwendig.

God kijkt niet toe, God voltrekt. Hij heeft een motief: zien wie de echte en wie mooi weer-Christenen zijn. Misschien is Job bij nader inzien de betere vergelijking.

De beproeving van Job's geloof

Wilkerson kent God’s plan uit de eerste hand. Dat scheelt aanzienlijk. Bijbelpassages zijn vaak duister, de hulp van een dominee is nodig om de tekst te doen spreken. Maar dominees en andere uitlegdeskundigen verschillen onderling nogal eens van mening.

Rechtstreeks contact met God sluit deze bron van verdriet en tweedracht tussen Christenen buiten. David Wilkerson heeft dit contact (“De Heilige Geest is aan het werk“, “Wat ik zie gebeuren is…”).

God vertelde Wilkerson er schoon genoeg van te hebben. Hij heeft het helemaal gehad met Zijn Christenkinderen:

Zijn volk zal aan het einde van zichzelf komen, hun koppige eigen wil zal gebroken worden totdat hun denken alleen maar vervuld is met “Uw wil geschiede”.

Twee jaar terug zei Hij het al:

Ik zie Hem mensen naar het eind van hun latijn brengen, om hun eigen koppige wil te breken zodat men uiteindelijk een mentaliteit heeft bereikt waarin men zegt “Zijn wil geschiede.

Onder andere Jihadi’s die Christenen genadeloos onthoofden hebben een plaats in dit plan*. Het moet zeker in staat worden geacht de wil van sommige Christenen te breken.

Maar eerst toont God Zijn almacht. Iedere Christen zal kunnen weten Wie hem of haar beproeft, niet de duivel (hoewel die natuurlijk zal proberen te misleiden) maar God:

Ik zie dat Hij Zijn geliefden naar een plaats van beproeving stuurt, een beproeving die zo zwaar is dat alleen een wonder hen kan redden. Door dit alles heen zullen zij volledig afhankelijk worden van de Heer. (..) Misschien (..) bent u nog nooit een beproeving onder ogen gekomen zoals degene die nu opdoemt. Er komen dingen op u af die compleet overweldigend zijn, zaken waar alleen God iets aan kan doen. En u realiseert zich dat alleen Hij u hier doorheen kan helpen.

God’s uitgestoken Hand weigeren, is vragen om ellende.

U verkeert in een unieke positie. God zal duidelijk laten merken dat Zijn hand achter de gebeurtenissen zit. Maar u weet het nu al.

Uw voordeel is beperkt. De beproeving breekt uw lichaam of geest. In beide gevallen kunt u gered worden of verloren gaan, maar in het eerste geval sterft mogelijk uw wereldse lichaam (hoewel dat in het tweede geval toch ook kan).

Het uur der wrekende gerechtigheid
Na Zijn laatste wake up-call maakt God er definitief een einde aan:

De Heer heeft (..) mensen in opleiding, een volk dat Hij gaat gebruiken om de toorn van deze wereld naar beneden te brengen. (..) Hij traint hen en bevoorraadt hen vanuit Zijn liefde en vrede. Onze God is een God van liefde. Hij gebruikt geen bommen, geweren of zelfmoordcommando’s, maar een overwinnende menigte die zonder angst in de Heer staan.

God toont zich humaan en gunt Zijn vijanden een zachte dood, tenminste, dat stel ik me voor bij de werking van ‘in de Heer staan’ en bij ‘Heer van barmhartigheden‘.

Ik vind het opnieuw een overzichtelijk plan en kan haast niet wachten het zich te zien voltrekken. People, get ready en maak haast, O Heer!

*: Vertaling 2009: “Er komen wereldwijd moslim trainingkampen met een boodschap van haat, die wordt gekenmerkt door genadeloze onthoofdingen“. In de vertaling van vandaag is de laatste zin geschrapt. Voor meer rampen aangezegd door Wilkerson: hier.

Eerder gepubliceerd op 26 juni 2009, in reactie op de die dag verschenen vertaling van deze overdenking van David Wilkerson.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/05/overwinnende-christenen-weer-onthoofd/trackback/

%d bloggers liken dit: