Woordeloze zuchten en wormstekige vruchten in verafgelegen Christengehuchten

“De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn”
(Romeinen 8: 16) enWij weten niet wat we moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten” (Idem, 26) – David Wilkerson heeft het van geen vreemde.

Leest u mee:

 1. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
 2. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.
 3. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 
 4. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
 5. Wat moeten wij hier verder over zeggen?

Beste mensen, deze proeve van bekwaamheid komt van voormalig Christusvervolger Paulus. Zie hoe vaardig hij zijn inzichten aan de man brengt!

Bent u niet helemaal thuis is in het Christendom, dan volgt hieronder mijn explicatie. Meent u wel thuis te zijn, zie het dan als opfriscursus “Waar heb ik het over, als ik het heb waarover ik het heb”.

Paulus zegt:

 1. Wij weten niet goed wat we tegen God moeten zeggen. Geen nood, een derde doet het voor ons.
 2. Deze derde praat zonder woorden. Hij zucht.
 3. Gaat het ‘dus’ slecht met ons? Dat weten we niet. De regels vóór de aangehaalde suggereren ja én nee. Ze spreken van een schepping “als in barensweeën”, welke lijdt en zucht als een barende vrouw. Knap gedaan! Wat eruit ziet als lijden wordt verkocht als blijdschap op het punt van doorbreken.
 4. De ontvanger, God, luistert niet naar de woordenloze derde. Hij weet al wat wij zouden zeggen, waren wij ertoe in staat.
 5. Het gezucht dient geen communicatief doel…
 6. maar is ergens goed voor. Alles wat gebeurt draagt, mits je uitverkorene bent, bij aan het goede.
 7. Word je uitverkoren, dan ben je uitverkoren. Ben je uitverkoren, dan ben je dus uitverkoren. Wat moeten wij hier verder over zeggen?
 8. Ben je uitverkoren, dan deel je in Gods luister. Ben je niet uitverkoren, dan dus niet!
 9. Paulus weet niet wat nog meer te zeggen – maar heeft het volgend vers zijn spraakvermogen al weer terug: “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”. Zo is het. Als dit links is, kan het geen rechts zijn, behalve voor wie tegenover je staat.

Uit deze rijke bron put tovenaarsleerling David Wilkerson 1 vers: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”.

En legt “Pauliaans” uit:

Dan geeft Wilkerson zijn wenken over het juiste gebed: “Een van onze grootste zorgen zou het behouden van een gebedsleven moeten zijn. Wanneer we dit verwaarlozen bedroeven we de Geest van God. Ja, het is mogelijk om de Heilige Geest te bedroeven“…

Ik kan begrijpen wanneer u nu zuchten slaakt, overweldigd in de verbale betekenis van het woord. Het kan dan ook niet anders of u volgt de weg van vele broeders en zusters voor u, na lezing van een onnodig theologisch boek.

Dat ‘kan niet anders’ want móet – als in “barensweeën”.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/07/woordeloze-zuchten-dragen-wormstekige-vruchten-in-verafgelegen-christengehuchten/trackback/

%d bloggers liken dit: