God komt van Venus

God houdt van ons en wij doen Hem noodgedwongen na. Sommigen weigeren Zijn liefde, echter.

Wist u dat Jezus een speciale liefde voor ons heeft? Zo speciaal dat David Wilkerson, ervaringsdeskundige, er met verbazing over spreekt…alsof Jezus van Mars kwam en aan Zijn liefde iets vreemds en groens kleeft!!

Die liefde van Jezus is in ons werkzaam. Als gehoorzaam gelovige doet Wilkerson gedwongen zoals Jezus: “Let op het laatste gedeelte van deze passage. Johannes vertelt ons dat wij nu leven zoals de Heer leefde”.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij vrij van vooroordelen is. Oók tegenover homoseksuelen, zwarten en mensen die ongehuwd samenwonen…

Wij zijn goddelijk door deze Liefde van Jezus en de ons, door Hem, gegeven liefde voor Hem. Het is elke dag een feest dit weer te mogen geloven!

Maar praktisch gezien brengt het de nodige lasten met zich mee:

Wilkerson en zijn aanhang falen op ontluisterende wijze. Het is ook niet makkelijk!

We zeggen vaak heel lichtvaardig “Christus is alles” maar wanneer we dan oog in oog staan met moeilijkheden – wanneer het ene na het andere misgaat, onze gebeden onbeantwoord lijken, en hoop na hoop wordt verbrijzeld – dan dalen we vaak af in angst en vrees. We bezwijken inderdaad onder vrees.

Wilkersonvolgelingen moeten nu snel orde op zaken stellen. Dit geloofsfalen is onverdraaglijk, gegeven wat Wilkerson en de zijnen weten. “Hij is geduldig wanneer wij fouten maken” – maar niet met een geloof dat uit louter fouten maken bestaat.

Daarom een welgemeend advies tot slot: toon geloofsballen of stop ermee.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/10/god-komt-van-venus/trackback/

%d bloggers liken dit: