U luistert niet

David Wilkerson geeft gelovigen voor de zoveelste keer de schuld van het niet aanbreken van ideale toestanden in hun leven.

Misschien zou het moeten blijven herhalen van zijn kernboodschap reden voor David Wilkerson moeten zijn – om zijn favoriete werkwoord twee keer te gebruiken – te overwegen of mensen zijn kernboodschap misschien niet lusten of, erger nog, zonder succes uitgeprobeerd en daarna verworpen hebben.

Wie kan ze ongelijk geven? Wat, op de keper beschouwd, bakte Wilkerson, inmiddels hemelend, er zelf van? Tot op het eind angstgeslagen produceerde hij een reeks Armageddonscenario’s, die zijn angst kennelijk verlichtten. En dan nu opeens de Jan zonder Vrees uithangen?

De opbouw van een typische David Wilkerson-reflectie:
(a) In de Bijbel staan mooie dingen, niet in uw leven waarheid
(b) Reden: u voert de Goddelijke opdracht niet naar behoren uit
(c) David Wilkerson geeft onuitvoerbare aanwijzingen

Vandaag een quote en een betoog over ‘leven zonder vrees’. Kent u toch angst – en die kent u – dan bent u ‘onbekend met Gods volmaakte Liefde’. Daar moet wat aan gedaan worden (er MOET altijd wat van Wilkerson). Maar aan de andere kant is het weer zo dat God het werk doet. U moet zich vooral voor Hem openstellen en Hem Zijn werk laten doen.

Als u doet wat hoort, doet God Zijn ding en u bereikt de ideale toestand. En zo door tot uw dood.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Het houdt pas op als u ermee stopt.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/11/u-luistert-niet/trackback/

%d bloggers liken dit: