Chronisch zorgmijder opnieuw aan de haal met Christelijke religie

Al eerder waarschuwde ik dat Christenen met hangende schouders en sloffende tred het slechte voorbeeld geven. Gebukt gaan onder ongeluk, overdreven angsten of ander onnodig psychisch leed strekt de Heer niet tot eer.

Belangrijk bevorderaar van deze trend is ex-prediker David Wilkerson. Over zijn graf heen regerend, zaait deze onruststoker onverminderd angst, niet gehinderd door zelfinzicht, zoals ook kenmerkend voor zorgmijders. Wilkerson meent zelfs deel van de oplossing in plaats van het probleem te zijn!

Op dit moment verdrinkt de wereld in angst. De mensheid beeft bij dingen als de opwarming van de aarde, terrorisme, nucleaire oorlogen, een wankele economie, aids, massamoorden, de opkomst van de Islam, politieke chaos, wereldwijde verslavingen aan drugs, alcohol en porno. Ik wil u het volgende vragen: Hoe kunnen wij enige impact maken voor Christus wanneer we in beslag genomen zijn door dezelfde geest van angst als de wereld heeft? Wat voor hoop hebben wij dan nog te bieden – wat voor evangelie verkondigen wij dan nog – als het ons niet verandert en verlost van angst?

Het abusievelijk toeschrijven aan anderen van eigen preoccupaties heet ‘projecteren’.

Feit is dat niet de wereld maar David Wilkerson en de zijnen chronisch angstig zijn (hier en hier, slechts een kleine steekproef).

Cynisch bekeken is angstzaaien zelfs de voornaamste verkoopmethode van David Wilkerson. Na de mensen bang gemaakt te hebben, biedt hij zijn geloof als oplossing aan.

Vruchteloos! ‘Succes’ is bij David Wilkerson een ander woord voor ‘morgen’:

Wanneer onze liefde wordt afgestemd op het Woord van God (..) leven we zonder vrees. We zullen in staat zijn om in het hier en nu te leven (..) . Wanneer alle vrees is verdwenen staan wij in de volmaakte liefde.

As is verbrande turf.

Treurig dat onze mooie religie wordt besmeurd door zorgmijders, die voor hun wankel evenwicht, bij wijze van zelfmedicatie, anderen schrik moeten aanjagen. Daar is religie toch niet voor bedoeld!

Excuses namens de ‘gezonde’ Christenheid, nog altijd veruit de meerderheid!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/15/chronisch-zorgmijder-opnieuw-aan-de-haal-met-christelijke-religie/trackback/

%d bloggers liken dit: