Houd de overwinning vast met beide handen

U bent een overwinnaar, broeder/zuster, al ligt u nu in de goot of heeft uw familie het contact met u verbroken. We falen allemaal, de een wat zichtbaarder dan de ander. Maar allen – althans sommigen van ons – worden gered door de genade in Christus. Houd vast aan uw overwinning, als u tot de gelukkigen behoort!

U bent een overwinnaar! Hoor wat ik zeg.

God spreekt met u als met een vriend! Wie God tot vriend heeft, is overwinnaar!

Laat niemand u misleiden wat dit betreft, geen opvangcentrum of politieagent! U heeft een zodanige positie als we allemaal hebben!

Dat is de blijde boodschap van David Wilkerson, Pinkstergemeenteprediker. Op een avond liet hij zijn hond uit en…

werd tegengehouden door een hysterische vrouw die een wanhopige bekentenis eruit gooide. “Meneer Wilkerson”, zei ze al huilend. “(..) Mijn man heeft mij verlaten en het is allemaal mijn schuld! Ik heb God en mijn gezin teleurgesteld. Wat moet ik toch doen?”

Een werelds iemand zou antwoorden:

Vrouw! Verbeter die dingen waarvan u meent dat ze zijn vertrek in de hand hebben gewerkt en waarvan u vindt dat ze niet betamen. Laat uw man weten hoezeer u spijt heeft van uw gedrag. Smeek hem om een nieuwe kans. Geef aan te respecteren als hij u die niet geeft. Dank hem voor zijn geduld in de afgelopen decennia. Vertel hem dat hij een fijne vriend is geweest en wens hem het beste. Zeg dat de kinderen een vader nodig hebben, zeker met uzelf als moeder. Doe een beroep op zijn “verantwoordelijkheidsgevoel”.

Maar als overwinnend Christen kunt u niets met zo’n verhaal. Het komt uit een andere wereld! Waar is om te beginnen de overwinning?

David Wilkerson adviseert de gillende, wanhopige vrouw:

Wees niet bang om te falen, blijf ondanks uw falen gewoon doorgaan. Aanbid God totdat de overwinning de uwe is! Dit klinkt misschien veel te simpel, maar de manier om voorbij uw mislukkingen te komen is ook daadwerkelijk simpel.

En kijk hoe ze veranderde én overwinnend dezelfde bleef “terwijl ze daar stond met haar handen naar de hemel gericht, de tranen rolden langs haar wangen en ze prees de Heer en proefde al iets van de overwinning die langzaam haar leven weer binnen kwam”!

Terug van nooit weggeweest! Zo simpel is het! Wanneer vouwt u uw handen (of strekt ze ten hemel)? Te moeilijk kan het niet zijn!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/07/20/houd-de-overwinning-vast-met-gevouwen-of-gestrekte-handen/trackback/

%d bloggers liken dit: