De kurk waarop Gods Koninkrijk drijft

Als Gods basismateriaal zijn wij steeds hetzelfde.

Omdat de mens niets vermag, en God Zijn heil in ons helemaal Zelf moet aanleggen, is Hij altijd in de weer: “Gods Geest is altijd bezig om de mensheid tot Zichzelf te roepen – tot heiligheid, zuiverheid van hart en een apart gezet leven”.

Met gering succes: “en in iedere generatie is er wel een restant dat deze oproep beantwoordt” [drie spelfouten stilzwijgend verbeterd; PP]

Het lijkt jammer dat God sommige mensen zich maar oppervlakkig laat bekeren maar dat is het niet. Het is namelijk Gods Wil. Wij, samen met enkele uitgelezen anderen, behouden “schone handen en een zuiver hart“, zoals Jozef van de Bijbel.

Wij werden bekeerd vanuit dat hart en danken God nog elke dag dat dat zomaar gebeuren mocht: “[Jozefs] bekering kwam vanuit het hart. Hij had gereageerd op de roep van de Geest en was er volledig op gericht op de Heer te volgen”.

Zo is het. God bestiert. Als verliefde kurk in Zijn handen wachten we de volgende stappen van de Grote Wereldwrochter af. En met de anderen…had Hij een ander plan!

Ik haalde zojuist prediker David Wilkerson aan, uit één van zijn postuum gepubliceerde overdenkingen over het “Jozefgezelschap”. Dat gezelschap komt eraan, kan ik u verzekeren. Ook is ons verteld wanneer het zal arriveren: vlak voor het einde. God hechtte eraan dat wij dit millennia vooraf zouden weten.

God sprak in die tijd in het Oud-Hebreeuws. In een David Wilkerson-column ontbreekt zijn woordenboek Oud-Hebreeuws daarom zelden en helpt ons God te begrijpen, zoals vandaag:

De zin “verwisselt uw klederen” betekent in het Hebreeuws een morele en geestelijke zuivering van het hart en het denken.

Als verliefde Christenen zijn wij, krachtens onze aard, verdrietig over de toestand van de kerk en bidden, heel specifiek, tegen de infiltratie van demonische machten. Dat God er iets tegen ondernemen moge! Dat doet Hij, weten we, maar we bidden, zoals we dat moeten doen. Kurk in Zijn handen!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/09/de-kurk-waarop-gods-koninkrijk-drijft/trackback/

%d bloggers liken dit: