CSI: een intellectueel slagveld

Temidden van een woestenij van wild weggeslagen hersencellen doet onze medewerker zijn ondankbaar werk.

Het is moeilijk iemand te geloven die zegt door de Geest geleid iets nieuws ontdekt te hebben – en dan blijkt hij al jaren hetzelfde te ontdekken, steeds door de Geest geleid, op steeds dezelfde onbescheiden wijze gebracht in min of meer steeds dezelfde column.

De gedachten gaan in zo’n geval uit naar hersenbeschadiging. Van onze onderzoeker, een verslag.

Symptomen:

 • nep-bescheidenheid (ik weet eigenlijk niet waarover ik het al dertig jaar heb)
 • arrogantie (desondanks ben ik uw leraar; velt oordelen over grote groepen mensen die hij niet kent)

De casus (inmiddels overleden):

 • David Wilkerson, zich noemende “watchman“, charismatisch prediker, niet onbemiddeld

Het bewijsmateriaal, post-mortem:

Voor de professional:

 • De Heilige Geest droeg betrokkene op te bidden voor een groter begrip van God’s Liefde. Had betrokkene zelf een groter begrip nodig, dan is het resulterend document een egodocument. Maar dat is het niet, want betrokkene beleert, in een vertrouwde pastorrol. Echter, hij heeft de tekst bij leven voor zijn leerlingen achter gehouden…
  • Zou Wilkerson, bij tijd van leven, voor publicatie de eerste zin hebben veranderd in: “De Heilige Geest heeft mij er 2 februari 2011 toe geleid te bidden”? Waarschijnlijk niet. Wilkerson heeft vele stukken gepubliceerd waarin de Heilige Geest hem leidt tot het een of ander. Steeds zijn deze columns in het heden gesitueerd.
  • Zou Wilkerson hebben gewild dat deze tekst niet werd gepubliceerd, omdat het nog een kladversie was, waarover hij niet tevreden was? Antwoord: nee, het wijkt in niets af van gepubliceerde teksten. Zijn zelfkritische begin lijkt een voorgangersstoplap, in de trant van: “Ik sprak laatst in de trein een vrouw…”.

Ik sprak laatst een wat oudere man…

 • De Heilige Geest droeg betrokkene op een bepaalde dag op te bidden voor een groter begrip van God’s liefde. Was het ook God’s bedoeling dat het stukje pas een kwartaal na Wilkerson’s dood zou worden gepubliceerd?
  • Zo ja, heeft God betrokkene geïnformeerd over diens nakende dood en Zijn plan om het wat later te publiceren?
  • Zo nee, d.w.z: als God Wilkerson niet vertelde van zijn naderende dood en als opdracht gaf direct een groter begrip van God’s Liefde te verspreiden – was Wilkerson’s terzijde leggen van de tekst dan geen zonde?
  • Zo ja, d.w.z. als Wilkerson wist van zijn naderende dood en de postume publicatieplannen – verborg hij dan die kennis voor ons of zei God erbij: “Ik vertel het in vertrouwen, vertel het aan niemand – ook niet aan je vrouw en kinderen?”.

Voorlopige conclusie:

 • Laat men de consequenties van de geloofsovertuigingen van betrokkene tot zich doordringen, wordt diens geloof steeds kinderachtiger. Mogelijk ver teruggaande hersenbeschadiging.
 • Herhaling van steeds hetzelfde: ondersteuning van deze conclusie.
 • De herhaling lijkt daarnaast, vanuit een nog wel functionerend deel van de hersenen, tot doel te hebben het wegdrukken van besef van eigen kinderachtigheid, zoals kinderen soms met de handen de oren bedekken en luid praten als zij een ouderlijke vermaning niet willen horen. De feiten bieden echter onvoldoende aanleiding om tot opzet te concluderen.
 • Betrokkene is gedurende decennia in staat geweest winstgevende religieuze organisaties te leiden. Dit vereist strategisch vermogen en het kunnen afwegen van belangen.

Oordeel:

Lokale (1) uitval van kritische functies (2) waanvorming.

Aanbeveling:
Preventief onderzoek van volgelingen en medewerkers. Mogelijk zijn zij blootgesteld geweest aan dezelfde pathogene omgevingsfactor(en) (schadelijke stoffen in kerkgebouw; opslorping in paranoïde waansysteem, waaraan gedrag en uitingen van betrokkene aanleiding geven te denken).

           

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/10/csi-aflevering-een-intellectueel-slagveld/trackback/

%d bloggers liken dit: