Live vanuit dit verhaal!

Vandaag verslaat de charismatische voorganger David Wilkerson zijn drieënnegentigste interpretatie van de gelijkenis van de verloren zoon live vanaf het huis van de vader!

Wilkerson’s 93e duiding behelst dat de voorraadschuur van de va- der van de verloren zoon geheel tot onze beschikking staat, even- als de wijnschuur (in een ander verhaal door hem opgespoord).

Als bewijs voert hij onder andere op, dat wij iets heel bijzonders zouden hebben gezien, als wij in de gelijkenis door het raam had- den gekeken:

Als u op dat moment door het raam had gekeken dan zou u een jonge man hebben gezien die net een ware openbaring had ontvangen van Gods liefde: Hij was aan het dansen! Er was muziek en hij lachte en was blij. Zijn vader verheugde zich in hem en zat met een grote glimlach te genieten!

Hij stond niet onder een wolk van angst en hij luisterde ook niet naar de oude leugens van de vijand.

De man bedoelt waarschijnlijk uit te drukken, dat hij niets toevoegt of wijzigt aan het Bijbelwoord en slechts verslaggever terzijde van het tafereel is, die ons kond doet van wat zich voor zijn ogen ont- rolt.

Hij heeft het nog niet gezegd of verzint er dingen bij (welke vijand vertelt welke leugens in de gelijkenis).

Waan en werkelijkheid lopen door elkaar. Was hij niet reeds over- leden, ik zou vragen: is er een dokter in dit verhaal?

Zo onderscheidt hij niet tussen gelijkenis en interpretatie. Velen vermoeden dat de ‘vader’ in de gelijkenis weleens God de Vader zou kunnen zijn (interpretatie). De ‘verloren zoon’ staat dienover- eenkomstig voor een mens die het geloof (terug)vindt na een peri- ode van teloorgang.

Maar je moet beide niveaus wel uit elkaar houden, anders wordt het een janboel.

U bent bijvoorbeeld mogelijk zelf een ‘verloren zoon’ geweest maar uw cv vermeldt niet noodzakelijkerwijs dat u een tijd als varkens- hoeder heeft gewerkt.

David Wilkerson begaat echter zo’n categoriefout. Hij laat de verlo- ren zoon niet, zoals in de gelijkenis, feestvieren na de aanvaarding door zijn vader. Nee, de zoon wordt aanvaard door ‘God de Vader’ en danst omdat hij “net een ware openbaring had ontvangen van Gods liefde”.

Ik dacht het niet!

Het is allemaal zo treurig dat het grappig wordt. Elementair on- derricht – klik hier eens, als u durft – leert dat het Jodendom een rijke traditie heeft van het spreken in gelijkenissen. Dat doet Jezus dan ook overvloedig.

Wilkerson doet het echter voorkomen alsof Jezus aan geschied- schrijving doet, en hij, David Wilkerson, er als een hedendaags tv-verslaggever een stand-up naast doet!

Van onze verslaggever David Wilkerson, bij
het huis van de vader van de verloren zoon,
op het punt door het raam naar binnen te kijken

Zó bang is David Wilkerson voor het elementair gegeven dat hij de Bijbel interpreteert, d.w.z: niet per definitie onfeilbaar is (dit heet ‘fundamentalisme’).

Het is de angst mens te zijn. Er is geen alternatief. Als buikspreker van God is hij in elk geval een volslagen mislukking.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/15/knibbel-knabbel-knuisje/trackback/

%d bloggers liken dit: