U gelooft niet

Ik heb slecht nieuws voor u. U bent, na jaren lezen van de Bijbel en het verslijten van een of meer charismatische of saaie voorgangers, dominees, pastores en pastoors, nog steeds bij het begin. U hebt geruststellingen nodig van het allereenvoudigste soort – ‘God bestaat’, bijvoorbeeld.

Zoiets betekent wat. Het goede nieuws wil er bij u kennelijk niet in. U hebt stront in uw oren en een baksteen in uw hart, of hoe u het noemen wilt. Kort gezegd: u bent verloren voor het geloof.

Niet leuk om te lezen, wel zo duidelijk.

Ik richt me in het bijzonder tot die lezers die, om welke reden ook, het blog van de dode charismaticus David Wilkerson blijven lezen. Hoe inspirerend en door God’s machtige molenwiek geraakt ook, u treffen zijn woorden niet – niet in de ziel althans, daar waar het (op) aankomt.

De dienstdoende vertaler van zijn postume krabbels en Wilkerson’s opvolger, zijn zoon Gary, hebben niet het lef u te zeggen waar het op staat.

Ze houden u aap-noot-mies-teksten voor van het allereenvoudigste soort, een belediging voor kinderen in de eerste klassen van het voorbereidend zondagschoolonderwijs:

God is God. Hij zal u verlossen. Niet bang zijn. Hij verricht heldendaden via uw zwakheid. God kan zoveel, áls u gelooft

En dan kijken ze u afwachtend aan. “Het geloven gaat al wat beter”, mompelt u.

Laten we er niet omheen draaien. Het lukt niet! U wilt, kunt niet – u bent gewoon niet uitverkoren.

Probeer wat van uw leven te maken. De hemel zit er voor u helaas niet in.

Een laatste waarschuwing voor hen die u blijven proberen voor het geloof te winnen: men kan God ook lasteren door Hem te debiliseren. Wij zijn naar Zijn beeld gemaakt, Hij niet naar het uwe.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/18/u-gelooft-niet/trackback/

%d bloggers liken dit: