Van toeten noch blazen

Heeft prediker David Wilkerson God wel ooit gekend?

Het werkwoord ‘kennen’ heeft een paar aparte Christelijke betekenissen. Gestaalde gereformeerde kaders kennen het in de betekenis van ‘de echtelijke liefde bedrijven’: ‘zijn man/vrouw (be) kennen’. Ex-charismaticus David Wilkerson, die het woord graag mocht gebruiken, gaf het minstens twee eigen/Christelijke betekenissen: “persoonlijk kennen, meegemaakt hebben” en “de bijbeltekst correct begrepen hebben”.

Wilkerson onderscheidde beide betekenissen niet van elkaar, des te opmerkelijker omdat ze elkaars tegenpool zijn. Hun onderscheid is verwant aan dat tussen de wet naar de letter of naar de geest uitvoeren, het verschil tussen leer en praktijk, boekenwijsheid en ervaring (‘ervaring’ zoals je een zwangerschap ervaart).

Het doet er nogal toe. Kent u God alleen uit de Bijbel of ook uit levende ervaring?

Juist die vraag drong zich enkele dagen geleden bij me op, na lezing van de laatste column van de prediker. Wat gedroeg hij zich vreemd! Hij “bewees” bijvoorbeeld persoonlijk contact met God op een omslachtig indirecte manier. Het eenvoudige zeggen “Ik heb contact met God”, zoals waarschijnlijk ook u en ieder godvruchtig mens zou doen, kwam niet uit zijn pen.

Vandaag neemt de twijfel toe. Kunt u zich voorstellen dat u uw kind zegt: “Gehoorzaam de stem van moeder?”. Zo praat je toch niet! Wilkerson noemt zijn column echter “De stem van de heer gehoorzamen”.

Wat drijft Wilkerson? Wil hij de lezer nog eens laten weten dat God een niet-stoffelijk wezen is?

Ook van het gehoorzamen zelf maakt Wilkerson een overdreven toer. Gehoorzamen is bij hem niet gewoon doen wat God zegt maar vraagt dramatische voorbereiding, alsof het jawoord bij een huwelijk, alsof eenmalige keuze, in plaats van een permanent hernieuwde:

Als u richting wilt hebben – als u denkt dat u er klaar voor bent om te doen wat Hij vraagt

Ook de troost van de Heilige Geest, zoete mirre, doet hij af alsof van nul en generlei waarde:

Bent u klaar voor een (..) missie vol ontbering en afwijzing, een leven van geloof zonder gegarandeerde troost en comfort behalve dan de troost van de Heilige Geest.

Niet echt het zonnetje in huis…Je kunt hetzelfde ook vreugdevol zeggen (evangelie) – hetgeen Wilkerson, ondanks zijn depressieve toon, naar de letter (en dus onovertuigend) ook weleens doet.

Is David Wilkerson soms gehecht geraakt aan lijden? Daar lijkt het inderdaad op.

Vandaag lijkt hij bijvoorbeeld zeker te weten dat, wat God ons ook maar zeggen zal, met zekerheid loodzwaar van inhoud zal zijn. Zo versterkt Wilkerson het beeld van Christenen als zwaartillende mensen.

Wilkerson doet het zelfs voorkomen alsof ‘lichtere’ gelovigen dan hij moedwillig Gods stem niet horen:

Als u Gods stem wilt kennen, dan moet u bereid zijn om alles te horen wat Hij zegt! (..) Hij komt naar u en vraagt “Bent u bereid om alles te doen wat Ik u vraag en bent u bereid om het op Mijn manier te doen? Bent u bereid om uw leven neer te leggen?”.

Hè ja, gezellig!

Ja, we willen de stem van God horen, maar we willen ons er wel comfortabel bij voelen!” meent Wilkerson te weten. Een vooroordeel, zoals Wilkerson er meer heeft over Christenen met een andere opvatting dan hij.

Omgekeerd heb ik er al eens op gewezen dat Wilkersons voorkeur voor situaties van ‘het mes op de keel’ onaangename ondertonen heeft: (1) alsof hij alleen in extreme situaties nog wat gevoel merkt te hebben (gevoelsarmoede) (2) verholen agressie.

Ik laat zijn onlogische draai op het eind van zijn overdenking – “Waarom zou God een woord van richting geven als Hij er niet zeker van is dat wij Hem gehoorzamen?” – rusten. Ik bedoel: als God toch al weet dat we zullen gehoorzamen, waartoe dan Wilkersons dramatische begin van “Denkt u er klaar voor te zijn om te zullen gaan gehoorzamen”?

Ik herhaal mijn eerdere droevige conclusie: de mens is naar Gods beeld geschapen maar Wilkerson lijkt zich een God te scheppen naar het beeld van zijn agressief-depressieve zelf.

Een slechte manier van omgaan met persoonlijke problematiek. Laat u niet naar beneden meesleuren.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/23/van-toeten-noch-blazen/trackback/

%d bloggers liken dit: