Maak God blij (voor u een kleine moeite)!

God verblijden kost u niets. Doe het!

Iedereen die kan lezen, weet – of kan weten – wat hij/zij moet doen om succesvol te bidden. ‘Succes’ bedoel ik in de wereldse zin: een gebedsgenezing, een gered huwelijk, een gelenigde financiële nood.

Dat moet u voor elkaar kunnen krijgen. Immers, David Wilkerson, de vermaarde prediker, heeft dit tot vermoeiens toe voorgedaan en uitgelegd. Nog in zijn vorige column, maar enkele dagen terug.

Wie zonder succes bidt, kan in de spiegel kijken en concludeert dan terecht: ‘ik ben oliedom’.

Maar voor u verder gaat op dit pad van zelfonderzoek alvast een troostrijke mededeling en pak van het hart:

God verheugt zich in u, gebedseikel of niet!

Dezelfde David Wilkerson van de praktische, navolgbare wenken licht dit vandaag toe aan de hand van David, een succesvol bidder:

David vertelt ons waarom God zijn gebed beantwoordde: “Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had” (Psalm 18:20)

Welgevallen betekent hier “zich in iets of iemand verheugen”. David zei hier “Ik breng vreugde aan God. Hij verloste mij simpelweg omdat Hij zich in mij verheugt!”. En geliefden, Hij verheugt zich ook in u en mij!

Ziet u, wij die op de Heer vertrouwen zijn Zijn heilige Sion, Zijn heilig restant. Restant betekent simpelweg “zij die de Heer aanroepen vanuit een zuiver hart”. Het zijn diegenen die vanuit een lui en passief Christendom geroepen zijn en volledig toegewijd zijn aan Jezus.

Zeker, u bent lui en passief en kunt niet wijzen op gebedssucces. Maar u bent het vanuit een zuiver hart. En daarvan geniet de Heer met volle teugen! U bent voor Hem een tulband!

Lui en passief geloven is God een gruwel maar passiviteit is voor het overige kenmerk van een waar geloof. Uw best doen, zoals sommige verworpenen, “altijd bezig om te proberen iets in hun leven te bewerken om Hem te behagen. Als ze op een gebied faalden deden ze drie dingen op een ander gebied om zo te pro- beren God blij te maken” is hopeloos verdwaasd.

Van Wilkerson moet u wel succesvol bidden maar toch ook eigenlijk niet. Altijd falen is prima. Houd uw hart zuiver, dat telt. En daarvoor hoeft u niets te doen. U kunt het – theoretisch, afhankelijk van uw positie in het ingewikkelde debat over de voorbeschikking – alleen nog verknallen maar het begin is goed; God is blij omdat u een van de verkozenen bent!

Wat fijn voor God en u! Geniet er beiden van!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/09/06/maak-god-blij/trackback/

%d bloggers liken dit: