Heilig voor een dag

Iemand die God voor zich kan laten opdraven zonder daarbij arrogant te worden, moet wel heilig zijn. Het is voor ieder van ons weggelegd (voor zolang het duurt)!

David Wilkerson, geruchtmakend voorganger van menig charismatische dienst in binnen- en buitenland, heeft net getwijfeld aan van alles en nog wat en vervolgt vandaag met een krachtdadige preek (“de kracht van een onberispelijk leven”).

Dat gaat niet, beste Wilkerson. Of je toont kracht, houdt hem vast en stopt met de eredienst van menselijke zwakte – hoofdmoot van je prediking – of je kracht stelt niet zo heel veel voor.

Wilkerson als religieus weerhuisje: beurtelings tranen
met tuiten huilend en woordvoerder spierballengeloof

Wilkerson stelt de ontmaskering van zijn interne tegenstrijdigheden behendig uit. Hij gebruikt daartoe wartaal. Geïmponeerd door de vreemde woorden durft zijn gevolg niet te vragen wat de grote voorganger bedoelt, wellicht uit angst beschuldigd te worden – hoe onbedoeld ook! – van geloofstwijfel.

Een andere Wilkerson-methode is meningen God of Bijbelse helden in de mond leggen. Het ontslaat Wilkerson van de zware taak zijn beweringen aannemelijk te maken. Als God of een erkende heilige het zegt, dan zal het toch wel waar zijn?

Vandaag zet Wilkerson Paulus in, die op zijn beurt God als getuige aanroept – Wilkerson heeft het van geen vreemde. God kan getuigen hoe onberispelijk Paulus’ levenswandel is geweest – zegt Paulus.

Normaliter, als iemand zo praat, vindt men hem aanmatigend. Dus moet Wilkerson het recht praten. Zijn bedoeling is immers Paulus als heilig man neer te zetten, die ons tot voorbeeld strekt.

Wilkerson redt Paulus door te stellen dat Paulus’ claim dat zijn levenswandel onberispelijk was geen snoeverij was omdat…Paulus een “effectieve” predikant was en wist “waarom” hij dat was.

Daarom dus!

Mogelijk wil Wilkerson zeggen: omdat Paulus God alle credits van zijn “effectief” preken geeft, is het geen arrogantie van Paulus een onberispelijke levenswandel te claimen. Een onberispelijke levenswandel is nu eenmaal voorwaarde om effectief te kunnen preken (waarvoor de Heer overigens alle lof toekomt).

Maar dat zegt Wilkerson niet:

De apostel verlangde er naar dat iedere gelovige dezelfde kracht had als hij in het bewegen van mensen naar God. Hij bad dag en nacht dat een ieder van Gods kinderen heilig en onberispelijk voor God konden staan.

Wat zelfverzekerd! En hoe merkwaardig – maar dit even tussendoor – dat de Bijbel die gebedsmarathons van Paulus niet vermeldt. Wat knap ook dat Paulus zijn 24 uurs-bidden wist te combineren met een gezonde nachtrust, apostolische zwerftochten, het schrijven van brieven – met een overig leven!

Tot slot Paulus’ juiste motief voor een onberispelijke levenswandel:

Dit is wat Paulus motiveerde om een onberispelijk leven te leiden: hij was begaan met de glorie en de Naam van Jezus! (..) Onderscheidend aan een onberispelijke wandel is een alles verterend verlangen om de Naam van Jezus eer aan te doen ten overstaan van alle mensen!

Heeft u het motief doorgrond? Dan nu aan de slag om ook zo’n effectieve prediker te worden!

Tot morgen. Dan vindt Wilkerson iets anders heel stellig. En eist 100 procent geloof/gehoorzaamheid.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/09/07/juist-motief-leidt-tot-heiligheid-24-uursgarantie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One Comment

 1. Amen! Die zit, Piet! Laten we alles doen om de schijnheiligheid te bestrijden ter meerdere eer en glorie van God en Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, en natuurlijk niet te vergeten onze kleine wiekende vriend de Heilige Geest (1 Korintiërs 10:31)! Ik bid dat Gods Geest alle schijnheil zal vernietigen!

  Alles voor Jezus!

  Vaak beseffen Wilkersonvolgelingen – neem een Eduard – niet dat ze Jezus onteren door vast te houden aan woordgebral en lege luchtverplaatsing in Zijn naam! Ze blijven vastklampen aan raar taalgebruik omdat ze het zo lekker dramatisch vinden (ik weet het eigenlijk niet, het treft me echter nooit als werkelijk gepassioneerd)! Zelfs een eenvoudig “Jezus! Jezus! Jezus!” kunnen ze verzaligd uitroepen. Het lijken wel Hare Krishna-volgelingen!

  Ze snappen niet dat Jezus is gekomen om ons te verlossen van de heerschappij van de zonde, waarvan euvelmoed en onbescheidenheid twee van de grotere zijn. Ze houden anderen maar voor hoe het zit en hoe die moeten veranderen. En maar de Heer prijzen, alsof ze slechts voor Hem anderen lastig vallen!

  Beseffen ze niet hoe het er voor buitenstaanders uitziet als zo’n bologige wartaalspreker zijn onbegrijpelijke fraseologie met idiotenovertuigdheid uitspreekt, als het “Simsalabim” van een kind dat het onderscheid tussen toveren en goochelen niet kent? Zoals jij ooit treffend schetste: de oplossing voor het wereldraadsel? Fietsbanden oppompen, natuurlijk!

  Hare Krishna! Hare Rama!

  Aah! Ik voel vele liedjes in me opkomen! Ik moet dansen!

  Dit is mijn extatisch en geïnspireerd gebed en ik weet en vertrouw en geloof en voel en denk en overweeg en twijfel en weet dan weer zeker dat de Heer Zijn Woord nakomt, en niet zal rusten totdat datgene afgerond is waar Zijn hand mee begonnen is!


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: