Klopt u wel op Gods deur?

Om uit uw gevaarlijke situatie te komen, zult u moeten kloppen tot wordt opengedaan.

Beste gelovige, bent u Wilkerson-christen? U daar zeker niet, blozende mevrouw! Onze leermeester Wilkerson haalde ze er feilloos tussenuit: “het gezicht (..) rood van woede (het was de duivel die in haar op kwam!)“.

En u daar, jongeman met bleek gelaat, teruggetrokken biddend in uw binnenkamer: hoe is het gesteld met uw geloof?

We weten allemaal dat de buitenkant niets zegt over de binnenkant. Van buiten kunt u een vurig belijdend Christen lijken, terwijl binnen de natte moesson van een lauw geloof waait.

Gary Wilkerson, de prediker-opvolger van vader David, wijdt vandaag zes pagina’s aan uw situatie. Hij heeft duidelijk geen lauw geloof!

met een lauw geloof is het leven zoveel zwaarder

Daarover zo meer. Eerst nu de aandacht gericht op u, beste lezer. Vraag u eens in gemoede en alle eerlijkheid af: is mijn geloof echt warm? 

Alleen uw hart kan het antwoord geven, maar heldere aanwijzingen hoe hierin verder te komen vindt u hieronder.

Hoe herken ik mijn lauw geloof
Van buiten is de lauwe gelovige te herkennen aan de weigering de nadelen van het geloof te aanvaarden:

Lauwe gelovigen beweren dicht bij de Heer te leven maar ze weigeren zich te houden aan Zijn geboden. (..) Ze willen wel de voordelen van het een zijn met Christus, maar ze beantwoorden Zijn claim op hen niet.

Wijst geen vurig gelovige in uw omgeving u liefdevol op uw conditie, dan bent u aangewezen op zelfonderzoek. De volgende zaken zijn belangrijk.

1. U bidt weinig
Gebed is een goddelijk werk dat voortkomt uit een met de Geest vervuld hart. Het ontbreekt als een van de eerste dingen wanneer een hart lauw is”.

2.De Bijbel boeit niet
Een ontmoeting met het levende woord van God (..) leidt naar transformatie. Het hart dat zichzelf opent voor de kracht van Gods Woord wordt veranderd”.

3. U stapt niet af op ongelovigen in uw omgeving of elders op de wereld
Is er een schreeuw in uw ziel voor diegene die u kent die in de duisternis wandelen? Breekt het licht van Christus door in uw gebedstijd om u hun ware toestand te tonen? Wanneer u de drukkende nood ziet van behoeftigen in andere landen, ontwaakt er dan een geestelijke ambitie in u?“.

4. U bent niet elke week in de kerk en evenmin kerkelijk actief
De lauwe gelovige gaat naar de gemeente (..) alleen omdat het hem zo uitkomt. Samenkomen met andere gelovigen voor Gods glorie heeft geen betekenis voor hem”.

Een lauwe gelovige kan het niets schelen als zijn broeders en zusters ook lauw zijn. (..) Het kan hem niets schelen of de gemeente wel of niet een levendige dienaar wordt te midden van de gemeenschap”.

5. U maakt warme gelovigen het leven zuur
Wèl reageert u sterk op broeders en zusters met een bloeiend geloof die u benaderen: 
lauwe en compromisvolle Christenen zullen zich absoluut aan u storen”.

Dit laatste vermeldt zoon Gary niet en stamt uit een eerdere overdenking van vader Wilkerson deze week. Gary benadert u alsof u lauwe Christen bent, vader David alsof een warme. Beiden zijn begripvol en tonen deernis met u, u lijkt niet het probleem, hun veroordeling treft anderen, lijkt het.

Wat te doen
Doe niets. God doet, zoals altijd, het werk:

Als Hij wil dat ons lauwe hart weer voor Hem in vuur en vlam staat, dan zal Hij er alles aan doen om dat te zien gebeuren, en Jezus kan niet falen.

U merkt vanzelf of u weer gaat bidden, de Bijbel u weer boeit, u uw kerk weer vaak bezoekt, u zich niet meer ergert aan bepaalde broeders en zusters maar zelf een zeer actief lid blijkt te zijn geworden. En dit alles niet onder morele druk van voorgangers of vurige geloofsgenoten maar louter door Jezus! De nieuwe ergernis van sommige gemeenteleden draagt u gelijkmoedig, met alle steun van Jezus.

Helemaal passief hoeft en moet u zich echter niet houden. U moet nog wel Jezus toelaten; uw werk is laten:

Jezus vertelt ons “Ik weet dat u niet de kracht of de mogelijkheid heeft om de vurige vlam van God in uw hart te herstellen. Dat is Mijn werk in u, laat me nu Mijn werk doen in uw hart!”.

“Laten” raakt uw wil, die dubbelzinnige gift van God. U heeft uw wil nodig om hem op te geven!

De wil opgeven vereist op zijn beurt wilskracht. Daarover beschikt u nu kennelijk onvoldoende. Uw wil dient aangesterkt tot het minimale niveau om Jezus Zijn werk te kunnen laten doen. U moet Hem toelaten kunnen willen. Daarvoor werpt God u een reddingsboei toe: kloppen!

Bent u lauw geworden? Ontbreekt u de wil om in uw goddelijke passie te worden hersteld? Ik heb twee woorden voor u: Klop aan. En blijf dan kloppen net zolang totdat Hij open doet.

Al ligt u, geestelijk gesproken, in katzwijm voor de deur en klopt met laatste krachten nog eens aan: er wordt eens opengedaan, is Gods plechtige belofte, en met zekerheid voor u bezweken bent!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/09/22/klopt-u-wel-op-gods-houten-deur/trackback/

%d bloggers liken dit: