Allemaal uw schuld

Dat God toestaat dat uw zoon u voor de ogen van uw man schendt, terwijl lachende militairen toekijken, hun machinegeweren gericht op u en uw gezinsleden, lijkt onverteerbaar. Maar later in de hemel zal duidelijk worden waarom dit mocht, ja moest gebeuren. Echt onverteerbaar, echter, is dat u nu verkeerd gelooft. Zo belemmert u Gods zegeningen en blijft depressief en getroebleerd.

Wist men niet beter, dan was David Wilkerson, de charismatisch prediker van “doe alles voor de volle 100 procent, want 99 procent is voor God gelijk aan 0”, om het even een oplichter. Zijn geloof heeft elementen van een oplichterstruc:

  1. gouden bergen beloven
  2. op voorwaarde dat je iets goed doet
  3. dat “iets” nimmer concreet omschrijven
  4. alle uitblijvend succes afdoen met “Zie je wel! Je doet het ook niet goed!”

Eerst zijn “Je doet het ook niet goed”-reactie:

Ik ken Christenen die zeggen dat ze dagelijks bidden, en regelmatig vol tranen voor Zijn aangezicht staan maar er gebeurt niets. Hun harten blijven zwaar en depressief, hun levens zijn altijd in beroering. Alleen maar omdat ze de Heer in verlegenheid hebben gebracht door in Zijn aanwezigheid te komen zonder er volledig van overtuigd te zijn dat Hij doet wat Hij belooft!

Men is onwillekeurig geroerd door deze mensen. Ze bidden dagelijks, soms tot tranen toe bewogen – hun geloof lijkt gemeend. Ze zijn depressief, hun leven is in permanente beroering – dat gun je niemand. En dan ook nog de harde boodschap dat dit zo blijven zal tot ze correct geloven, d.w.z. “volledig overtuigd zijn dat Hij doet wat Hij belooft”.

Een tweede voorbeeld van zo’n “Zie je wel”-reactie:

Al het bidden in de wereld zullen u geen goed doen tenzij het vermengd is met geloof! U kunt 3 dagen of 3 weken vasten en bidden, maar zonder geloof zult u God niet behagen. Alle uren die u in gebed doorbrengt, al uw verzoeken, al uw “komen tot Hem” zullen u niets opleveren tenzij uw hart verankerd is in geloof!

Net als in het eerste citaat is ook hier een element 3 te vinden, een “iets” dat je goed moet doen maar dat nimmer concreet omschreven wordt, zodat je het ook daadwerkelijk kunt doen: “uw hart verankeren in geloof”.

De wenende gelovigen wordt ingeprent dat er bij het “verankeren” van het geloof “in hun hart” iets mis is gegaan. Of dat ze het geloof nog helemaal niet verankerd hebben.

Wat het ook is, als oplichterstruc is het waterdicht. Bekeken als pastorale wenk is het echter perfide: mensen worden in hun ellende alleen gelaten maar er wel verantwoordelijk voor gemaakt.

Wilkerson laat zich van zijn milde kant zien door een zeker begrip op te brengen voor mensen die moeite hebben te aanvaarden dat God bepaalde erge dingen in hun leven heeft laten gebeuren.

Zijn antwoord hierop is dogmatisch: het lijkt nu inderdaad onbegrijpelijk, maar ik verklaar dat het allemaal op zijn plaats valt als u eenmaal in de hemel bent:

God kent het begin en het eind en alleen wanneer wij samen met Hem in de hemel zijn zullen we begrijpen waarom God sommige van die stormen en hoge golven heeft toegestaan in ons leven.

Het is dat we beter weten want het verschil met een oplichter is met het blote oog niet te zien. We moeten er maar op vertrouwen dat alles later in de hemel op zijn plaats valt, zoals hij beweert.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/09/30/allemaal-uw-schuld/trackback/

%d bloggers liken dit: