Gouden tips om in problemen te blijven

Is uw probleem een lege portemonnee? Haal het ontbrekende bedrag eruit en u kunt weer vooruit!

Je zou haast denken dat de (geest van de overleden) charismatisch prediker Wilkerson met mij in debat wil. Wijdde ik vorige week enkele postings aan het onbegrijpelijk karakter van zijn religieuze raadgevingen, vandaag lijkt Wilkerson uit op revanche: “Ik onbegrijpelijk? Ik ben juist erg simpel!”.

Hij faalt hopeloos. Een eend kan nu eenmaal alleen maar kwaken.

Wat was mijn kritiek vorige week? In Wat doet u fout? wees ik erop dat bij Wilkerson ‘geloven’ een nooit te nemen horde is. Geloven is bij hem iets dat een mens in alle gradaties tussen 0 en 100 procent kan doen. God’s eis is het uiterste: voor minder dan 100 procent komt Hij niet in beweging en deelt Zijn zegeningen uit.

Wilkerson’s theologie bestaat – of zou moeten bestaan – uit handreikingen om de geëiste honderd procent te bereiken. Maar het is Wilkerson in vijftig jaar niet gelukt een uitvoerbaar advies te geven. Zodat iedere gelovige wanhopig in ellende blijft zitten.

De opdracht “Ga luchtfietsen”, een advies dat qua vaagheid prima van Wilkerson afkomstig had kunnen zijn, kan nu eenmaal niemand uitvoeren.

Vorige week waren Wilkerson’s adviezen aan mensen met te weinig geloof:

  • Vertrouw Hem (eindelijk), rust in Hem
  • Sta Zijn woorden toe verankerd te raken in uw ziel

Vandaag ook vaagheid maar daarnaast ergerlijk vertoon alsof simpelman, en schmieren als een derderangsacteur.

Om met het laatste te beginnen: in plaats van te zeggen “Mij schoot een Bijbeltekst te binnen” maakt hij er melodrama van. God sprak tot hem. En wat zei God? Niets. Nu ja, Hij beperkte zich tot het herhalen, zonder in- of uitleiding, van korte Bijbelcitaten.

Zo kennen wij God niet uit de Bijbel.

Zou het niet van meer bescheidenheid getuigen wanneer Wilkerson God met rust liet en zich beperkte tot: de volgende Bijbelpassages schoten me te binnen en lijken me relevant voor het onderwerp van discussie?

Ook Wilkerson’s poseren als simpelman is onderhand een sleets
trucje. Ik heb er de afgelopen jaren meermalen op mogen wijzen. Wilkerson hangt dan de arme van geest uit, dwaas in wie God een welgevallen heeft. Weg met theologen met hun dikke boeken! Vraag het God, stupid!

Ik heb allerlei boeken doorzocht en complete lijsten gevonden van manieren waarop je ongeloof kunt “genezen”, maar geen enkele van al deze zaken raakten mij. Dus vroeg ik God om iets simpels en Hij gaf mij twee gedachten over hoe ik mijn hart kan ontdoen van ongeloof.

Volgen de twee Bijbelteksten.

Het kan zijn dat Wilkerson’s ogenschijnlijke samenvatting van de Bijbelcitaten in werkelijkheid de woorden zijn die God tot hem sprak. Maar dat is niet waarschijnlijk:

  1. Wilkerson zet geen aanhalingstekens om de samenvattende woorden.
  2. In dat geval zou Wilkerson het opduiken van de Bijbelcitaten moeten verantwoorden, bijvoorbeeld zo: “Nadat ik God had gehoord, schoten mij enkele Bijbelteksten te binnen die Zijn woorden ondersteunen”.

Beide doet hij niet. Dus hij zal wel willen dat wij geloven dat God in Bijbelcitaten tot hem sprak.

Hier Wilkerson’s/God’s simpele raadgevingen. Wees niet teleurgesteld.

Tip 1, onderverdeeld in afzonderlijke handelingen:

  1. Grijp iedere zorg, angst en last
  2. Neem hem mee naar Jezus – een per keer
  3. Laat hem bij Jezus liggen

Wilkerson veronderstelt hierbij dat u dagelijks een lijst bijhoudt van alle ellende, onvermogen, falen, pijn en lijden van die dag:

Ga uw lijst op dit moment langs: “Heer, ik geef U dit, en dit, en dat. Ik geef U deze last, dit probleem, deze relatie, die moeilijkheid”.

Tip 2:

  1. Werp u zelf op het Woord van God…
  2. …in vol geloof
  3. Neem God’s uitdaging aan om te leven naar Zijn Woord

Dit is natuurlijk ergerlijk: het probleem dat opgelost moet worden (ongeloof) zit in de oplossing (“vol geloof”). Het is hetzelfde als wanneer Wilkerson het probleem “Mijn portemonnee is leeg en ik heb dringend 50 euro nodig. Hoe kom ik eraan?” oplost met “Pak uw portemonnee en haal er vijftig euro uit”.

En het derde onderdeel van Wilkerson’s tip (“leef naar Zijn Woord”) is herhaling van de vraag in andere woorden. Vergelijk de vraag: “Hoe maak ik van mijn leven een succes?”. Antwoord: “Maak van uw leven een succes”.

Zo vul je wel vijftig jaar met preken. En eindig je met volgelingen die tot het putje van de samenleving behoren.

Ook de grote voorganger zelf – met toch ook weer niet zo’n ingewikkelde baan – bleef tot het eind toe overweldigd door problemen:

Nog niet zo lang geleden belde iemand mij op die in een extreem stressvolle situatie zat, hij was op zoek naar een woord van bemoediging. Maar ik was die dag zo overweldigd door allerlei problemen dat ik het niet meer aan kon dus antwoordde ik: “Sorry maar u zult op een ander moment nog eens terug moeten bellen, ik ben op dit moment te overbelast”.

Bij gebrek aan succesvolle feiten moet men wel geloven dat het ooit nog eens goed zal komen. Het alternatief is te verschrikkelijk om onder ogen te zien.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/03/meer-gouden-tips-om-in-problemen-te-blijven-zitten/trackback/

%d bloggers liken dit: