De zwaarste beproeving

Laat God u redden. Zoek uit wat Hij van u wil.

Als Christen moet u veel. Dat is misschien niet altijd leuk. Het goe- de nieuws is, dat u vooral moet laten; overlaten aan God.

Het slechte nieuws is: van God moet u vervolgens weer erg veel: “Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing”.

Wat dat geleerde en overgeleverde is, legt elke prediker u graag uit, op eigen wijze. Zo komt er een plicht bij, de zwaarste: uitzoe- ken wie u moet geloven.

Dit kunt u – tot de grote spijt van sommigen – niet uitbesteden.

Volgens sommige van de honderdduizenden Christelijke predikers die onze aarde bevolken, zitten we nu in de Eindtijd. Zij ontlenen daaraan een argument extra om te bepleiten God te gehoorzamen. David Wilkerson, een van de gezaghebbendste aankondigers van de Laatste Dagen, deed dit bijvoorbeeld.

Hij zei dat iedere Christen moet doen wat God wil dat hij of zij doet, teneinde geestelijk ongeschonden de Laatste Dagen door te komen.

Wilkerson wist perfect zeker wat je daarvoor moest doen, vandaar dat hij met gezag miljoenen Christenen durfde terechtwijzen als valse gelovigen:

Op dit moment gaat er een valse vrede rond in vele kerken, een vrede die compleet zal falen in de zware dagen die er aan zitten te komen.

Ja, deze Christenen zijn “koppig” en “blind voor zonde”.

Oei!

Mozes noemde dergelijke gelovigen “zelf-gezegend” waarmee hij bedoelde dat ze zichzelf hadden misleid.

David Wilkerson was zich terdege bewust van dit risico. Vandaar dat hij zichzelf niet heeft misleid.

Je herkent vals gelovigen niet snel. Ze zien er vredig uit. Maar de vrede is vals, “een dun laagje pleister aangebracht over hun zon- dige levensstijl met een vals gevoel van vrede”.

Wilkerson bedoelt niet heelpleister maar sierpleister, witkalk, ge- bruikt om iets lelijks de schijn van iets fraais te geven, zoals som- mige vrouwen zich opdirken en sommige apen een gouden ring dragen.

God vervloekt ze!

De niet-misleide gelovige heeft de echte vrede van God in zijn of haar hart. Deze helpt hem of haar door de Laatste Dagen, die, zo- als bekend, bloederig zullen zijn.

Zorg er daarom voor geen zelfmisleid gelovige te zijn. Volgens Wilkerson zijn dit mensen die hun begeertes bevredigen of “een prettige leer [zoeken] die hem (of haar) vertelt dat alles in orde is”.

Die, kortom, een gevoel van vrede hebben dat vals zal blijken te zijn.

De vrede van God dient de scheidsrechter te zijn van ons leven en dient te zetelen als heerser over alles.

Zorg voor echte vrede. Verlaat u niet op strengheid, strengheid is geen criterium. Mogelijk vindt u anderen te slap in de Christelijke leer. Wees ervan verzekerd: anderen oordelen hetzelfde over u.

Zoek uit wat God wil dat u gelooft. Ik weet dat sommigen dit liever niet willen. Zij prefereren hun gevoel van vrede. Maar als u niet checkt of u zelfmisleid bent, is de kans groter dat dit gevoel vals zal blijken te zijn. Zo maar meteen het juiste geloof vinden, klinkt ook te mooi om waar te zijn (waarom is het die anderen niet gelukt?), en als mogelijke aanwijzing van vadsige religieuze gemakzucht – en wat verschilt dat van “een prettig gevoel dat alles in orde is”?

Ga in vrede! Houd moed in de donkerte!

“Lord, take away the pain!”. Uitzoeken wat
God wil dat u gelooft: gemakkelijk is het niet

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/04/de-zwaarste-beproeving-2/trackback/

%d bloggers liken dit: