Bakje troost

HEER, u weet het als ik zit of sta” (Psalm 139: 2)

Begrijpt ook niemand u?
Bent u ook zo alleen?

Geen partner of kind, familie noch vrienden,
geen dominee, voorganger, broeder of zuster
die u begrijpt?

Draagt u onbegrepen uw beproeving? Roept u soms
vanuit de diepte: “Heer, waarom?”?
Knikt uw hoofd dan weer aanvaardend: “Uw wil geschiede!”?

Hij begrijpt het!
Hij begreep het al die tijd!

Hij wist wat u ging klagen, aanvaarden
vóór u aanvaardde, kloeg!

Klacht, aanvaarding, opstandigheid, berusting,
Hij bleef er gelijkmatig onder!

Hij begrijpt uw opstandigheid gelijk uw berusting!
Hij geeft berusting bij opstandigheid en omgekeerd!

Hij weet of u zit, staat of ligt en
de redenen daarvoor.

Hij kent ook de uitzonderlijke situaties
– de dag dat u huppelt.

Hij weet, te voor en te na.
Houd vol! Het is bijna (z)over!

God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten
(Psalm 139: 19)


Voor een andere beleving van 1 vers van deze psalm, zie David Wilkerson’s preek vandaag.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/10/bakje-troost/trackback/

%d bloggers liken dit: