Zekerheid van geloof

Ik wil met u enkele gelovigheden delen. Mijn theorie is dat God wonderen bewerkt in antwoord op gebed, op voorwaarde dat u voldoende gelovig bent. Nu is dit algemeen bekend. Maar ik heb ontdekt hoe God werkt.

 
Veel persoonlijk lijden – dat achteraf ergens goed voor was – bracht mij tot deze inzichten. Ik deel ze met u, opdat u niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Mijn lijden heeft mij het volgende geleerd:

  1. Geloof onnadenkend. Stop met uw geloof te evalueren, met proberen dingen uit te zoeken.
  2. Het gaat om liefhebben. Geloof werkt door liefde. Speciali- seer uzelf in liefde, als u zich ergens in specialiseren wilt.
  3. Liefde is een geschenk van God. Volmaakte liefde is de rust die God heeft voor Zijn volk. Hij wil dat wij rusten in Zijn liefde.
  4. U krijgt dit geschenk op voorwaarde dat u zeker bent. Hij wil dat wij er op vertrouwen dat Hij ons altijd te hulp schiet.
  5. Voor zekerheid is geloof vereist. Het komt uiteindelijk hier op neer: God heeft alle macht en kan alles. Hij heeft beloofd om ieder gebed te beantwoorden in Jezus Naam, dus moe- ten we Hem vragen in volle zekerheid van geloof en een antwoord verwachten.

Soms zijn er momenten waarop uw geloof zich kan bewijzen. God komt bijvoorbeeld Zijn beloftes niet na. Terwijl we door geloof we- ten dat Hij Zijn beloften altijd nakomt. U gelooft dan: Als God bepaalde gebeden niet beantwoordt, kunnen we er zeker van zijn dat Hij een of andere grote, eeuwige reden heeft om dit niet te doen.

U moet daar ook zeker van zijn, anders vertrouwt u God te weinig.

De crux in deze cirkel van liefhebben en daarmee geloven en daar- mee zekerheid hebben, is onnadenkendheid. Komt God Zijn belof- te vandaag niet na, dan zeker morgen – tenzij verhinderd door een eeuwigdurende reden! Of zoiets! U hoeft het niet te weten – u wil het niet eens weten!

Misschien vraagt u mij: wisten we dit niet al lang? Misschien heeft u gelijk. Over geloven kan men nu eenmaal maar tot op bepaalde hoogte iets zeggen en dat punt heb ik al lang bereikt.

Geloof is nu eenmaal geen kennis. Was het kennis, waren we snel klaar. Dan hoefden we niet te geloven. Daar was het dan kennis voor.

Hoe God wonderen bewerkt komt misschien niet helemaal uit de verf. U moet het toch sowieso geloven. Daar gaat het in het geloof toch steeds om. Hij schenkt Zijn liefde maar wij gelovigen werken alle dagen hard aan ons geloof. Dat is een les die mijn gelovig lijden me zeker geleerd heeft.

Geloof volhardend! Geloof – omdat er verder niets over te zeggen valt. Geloof omdat u geloven moet wilt u het geloof behouden!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/10/12/over-de-zekerheid-van-het-geloof/trackback/

%d bloggers liken dit: